Asiakasrekisteriseloste

Asiakasrekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä: 21.12.2009

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nuori kirkko ry
Y-tunnus: 0215274-5
Käynti- ja postiosoite: Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki
Puhelin: (09) 6877 4510
Faksi: (09) 6877 4545
Sähköposti: info@nuorikirkko.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi: Timo Tulisalo
Osoite: Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki
Puh. 044 346 95 22
Sähköposti: timo.tulisalo@nuorikirkko.fi

3. Rekisterin nimi

Seurakuntien Lapsityön Keskuksen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat:

– jäsen/asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito (sähköiset uutiskirjeet ja tiedotteet)
– palveluiden toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen
– muu rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen
– työalaan liittyvät kyselyt.

Rekisteriä voidaan käyttää Lasten Keskus Oy:n suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

– henkilön nimi
– organisaatio ja sen yhteystiedot
– työala
– sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot on saatu asiakkaan oman ilmoituksen, seurakunnan verkkosivun tai Kirkon kalenterin perusteella.

 7. Tietojen luovutus

Rekisteri on yhteinen Lasten Keskus Oy:n kanssa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen pääperiaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti, ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. ATK-pohjainen järjestelmä sijaitsee virtuaalipalvelimella Nebula Oy:n suojatussa Konesalissa. Kaikki Nebulan konesalit täyttävät vähintään Viestintäviraston vaatimukset Tärkeille tiloille ja ovat varustettu automaattisella kaasusammutusjärjestelmällä sekä varavoimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Korjaukset ja tulee tehdä rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

X