Nuori kirkko

Jotta lapsen ja nuoren ääni kuuluisi paremmin

Seurakuntien Lapsityön Keskus, PTK – poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus ovat yhdistyneet vuoden 2017 alussa Nuori Kirkko ry:ksi.

Yhdistymisen taustalla on pyrkimys löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen. Uuden järjestön uskotaan vahvistavan lapsen ja nuoren äänen ja tarpeiden kuulemista seurakuntien toiminnassa. Yhdistyminen turvaa myös jatkossa nykyisten järjestöjen palvelu- ja kehittämistyön sekä taloudellisen toimintakyvyn. Lisäksi järjestön vaikuttamistyö saa lisää painoarvoa eri verkostoissa.

”Minkäänlaista pakkoa yhdentymisneuvotteluihin ei ole ollut. Yhteistyötä on tehty jo pitkään. Samat seurakunnat ovat jäseninä, lapset ja nuoret ovat meille yhteisiä”, muistutti Seurakuntien Lapsityön Keskuksen pääsihteeri Lasse Halme.

”Uskon ja toivon, että saamme fuusion kautta taattua toiminnallemme paremman tuloksen ja vaikutuksen. Seurakuntia palvellaan paremmin.”

Nuorten Keskuksen pääsihteeri Eija Kallinen kiteytti yhdentymisen sanaan rikastuminen.

”Fuusiolla rikastutamme kukin muitakin työaloja omalla osaamisellamme. Toiseksi hallinto kevenee, ja säästyvät varat voidaan käyttää toimintaan. Ja kolmanneksi: kun metallia rikastetaan, saadaan arvokas esille.  Myös me joudumme perustelemaan, miksi tätä työtä tehdään. Näin työn merkitys kirkastuu.”

”Kun toimimme kolmen järjestön sijaan yhtenäisesti, me myös edustamme nimenomaan koko kasvun kaarta. Se on yhteiskunnan puolella poikkeuksellista. Ikäkausitoiminnasta irrottautuvien seurakuntien suuntaan se puolestaan lisää uskottavuuttamme: mukana kulkee kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten lapsi kasvaa seurakunnassa koko perheen elämänkaaren ajan ja kuinka siinä voidaan olla tukena silloin, kun sitä tarvitaan”, Poikien ja tyttöjen keskuksen toiminnanjohtaja Eero Jokela muistutti.

Seurakuntien Lapsityön Keskus

Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry. (SLK) oli kirkon vanhin kasvatuksen alan järjestö. Sen edeltäjä Suomen Evankelis-luterilainen Pyhäkouluyhdistys perustettiin Tampereella 23.8.1888. Nimi muutettiin vuonna 1991.

SLK on ollut edelläkävijä seurakunnallisen lapsi- ja perhetyön kehittämisessä. Sille on aikanaan uskottu paitsi pyhäkoulu- myös päiväkerhotyön kehittäminen. Myös mm. perhemessukäytäntö rantautui Suomeen järjestön kautta.

Sittemmin toiminta laajentui kattamaan monipuolisesti työn eri muodot: SLK on järjestänyt koulutusta ja valtakunnallisia neuvottelupäiviä, osallistunut kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen lapsen ja perheen parhaaksi sekä julkaisut kolme lehteä (Pikkuväki, Pyhäkoululehti, Lastenkirkko, aiemmin Lasten Pyhäkoulu) ja muuta materiaalia varhaiskasvatuksen ammattilaisille, vapaaehtoisille sekä kodeille. Julkaisuista tunnetuimpia ovat Kotien rukouskirja ja Lasten virsi. Toimintaa on suunnannut kirkkohallituksen kanssa solmittu yhteistyösopimus.

SLK:n missiona on ollut edistää kristilliseltä arvopohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua, hengellisyyttä ja hyvää elämää kodissa, seurakunnassa ja yhteiskunnassa, ”koska pienet ovat suurimpia”.

PTK – poikien ja tyttöjen keskus

PTK – poikien ja tyttöjen keskuksen juuret ulottuivat aina vuoteen 1919, jolloin perustettiin Suomen Nuorten Kristillisen liiton Tytöt ja NMKY:n Poikien liitto. Poikien Keskus ry on perustettu 1946 ja Tyttöjen Keskus ry 1967 ja nämä järjestöt yhdentyivät 28.11.1989 Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry:ksi. Vuoden 2017 alusta PTK sulautui Nuori kirkko ry:een.

PTK oli seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, jonka erityisenä kohderyhmänä olivat 7 – 14-vuotiaat tytöt ja pojat ja heidän ohjaajansa.

Vaikka kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvasta toiminnasta on sanottu, että se on ”kirkon piiloon jäänyt aarre”, varhaisnuorisotyötä on toteutettu varsin mittavasti seurakunnallisissa toimintamuodoissa, muun muassa:

  • pienillä leireillä ja suurleireillä
  • erilaisilla retkillä
  • vilkkaalla piiritoiminnalla kuudessa piirissä
  • kerhonohjaajien koulutuspolulla
  • julkaisemalla vuosittain kerhonohjaajan käsikirja
  • jiipeenetti.fi-verkkolehdellä sekä Tekstaritupu- ja Nettitupu-palveluilla ja
  • Laulutuuli-kirjalla

PTK on ollut aloitteellinen muun muassa osallisuusasioissa ja tehnyt laajaa yhteistyötä yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa. Tärkeitä toimintoja ovat muun muassa lapsiasiahenkilöiden tukeminen ja Lapset innovaattoreina -hankkeen tuotteet ja menetelmät.

PTK:n toiminnan piirissä toimivat Partaharjun toimintakeskus Pieksämäellä ja Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa Saariselällä.

Nuorten Keskus

Visiomme on: Nuorten kanssa – hyvän puolella

Nuorten Keskus oli 1905 perustettu kristillisen nuorisotyön valtakunnallinen keskus- ja palvelujärjestö. Sen tavoitteena oli:

  • Palvella ja kehittää paikallisseurakunnissa ja yhdistyksissä toteutuvaa nuorisotyötä ja -toimintaa.
  • Toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta.

Nuorille järjestettiin kansainvälisiä rippikouluja ja viikonloppuleirejä sekä rippikoulun jälkeen isoskoulutuksia ja Nuisku-koulutuksia. Myös Yhden hinnalla -tapahtuman (ent. Kirkon Nuorisopäivät) järjestämisvastuu oli Nuorten Keskuksella.

Nuorten aikuisten toimintamahdollisuuksia ovat Saapas-toiminta ja NettiSaapas, sekä vaikuttamistyö Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmän NAVIn kautta.

Nuorten Keskuksen jäseninä oli luterilaisia paikallisseurakuntia ja nuorten kristillisiä yhdistyksiä.

X