Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

 Toiminta vuonna 2017

Järjestöjen yhdistymisen tavoitteena on löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen. Nuori kirkko ry vahvistaa lapsen ja nuoren äänen ja tarpeiden kuulemista seurakuntien toiminnassa. Yhdistyminen turvaa myös jatkossa nykyisten järjestöjen palvelu- ja kehittämistyön sekä taloudellisen toimintakyvyn. Lisäksi järjestön vaikuttamistyö saa lisää painoarvoa eri verkostoissa.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Nuori kirkko ry:n keskeisimmät toimet ovat järjestöjen toimintojen jatkamisen lisäksi uuden toimintastrategian laatiminen, yhteisen työkulttuurin löytäminen, yhteisiin toimitiloihin siirtyminen sekä lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöön ottaminen järjestön omassa toiminnassa.

Alla on Nuori kirkko ry:n  vuoden 2017 toimintasuunnitelma, joka on tehty yhdistämällä kolmen järjestön toimintasuunnitelmat. Alla vielä myös yhdistyneiden järjestöjen erilliset toimintasuunnitelmat.

Toimintasuunnitelma – Nuori kirkko ry

Toimintasuunnitelma – Seurakuntien Lapsityön Keskus

Toimintasuunnitelma – Poikien ja tyttöjen keskus

Toimintasuunnitelma – Nuorten Keskus

X