Koulutus – Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa pätevöidyt ohjaamaan vuorovaikutustaitojen kursseja aikuisille. Samalla, kun saat valmiudet kurssin ohjaamiseen, vahvistat omia puhumisen, kuuntelemisen ja ristiriitojen ratkaisemisen taitoja.

Ohjaajakoulutus sopii esimerkiksi johtamis-, esimies- ja ohjaustehtävissä toimiville, perhetyöntekijöille, vapaaehtoisten kanssa toimiville työntekijöille ja kaikille vuorovaikutustaitojen ohjaamisesta kiinnostuneille. Toimiva Vuorovaikutus kursseja voi järjestää erimerkiksi työyhteisöissä, kansalais-  ja työväenopistoissa, tai seurakunnissa.

”Ehdottomasti suosittelen koulutusta, tästä on jokaiselle ihmiselle hyötyä. Koskaan ei tule valmiiksi, kun kyse on 
vuorovaikutustaidoista” – Koulutuksen osallistujan kommentti

Ohjaajakoulutuksen tavoitteet

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksen jälkeen osallistuja:

  • tuntee Toimiva Vuorovaikutus -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät siten, että on kyvykäs toimimaan Toimiva Vuorovaikutus -kurssien ohjaajana
  • kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ja tunnistaa vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia lainalaisuuksia
  • osaa ohjata aikuisia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Ohjaajakoulutuksen sisältö

Ennen koulutuksen lähiopetuspäiviä perehdytään kirjallisuuteen. Lähipäivissä käydään läpi Toimiva Vuorovaikutus -kurssin sisältö harjoituksineen ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutukseen liittyy etätehtäviä myös lähijakson jälkeen.

Saat ohjaajakoulutuksessa ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtäväksiantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osioiden toteuttamiseen.

Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja. Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin

Laajuus

Ohjaajan koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Koulutukset vuonna 2017:

Aika: 4.–5.10. ja 14.–15.11.2017
Paikka:
Helsinki
Hinta: 520 € / osallistuja, Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat 470 € / osallistuja. Hinta sisältää osallistumismaksun ja materiaalit. Osallistuja vastaa itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.

Jos sinulla on jo pätevyys ohjata jotakin toista Gordon-kurssia (Nuisku, Toimiva Perhe, Toimiva Koulu, K12), voit suorittaa koulutuksen kolmen opintopisteen laajuisena (etäopiskelua on vähemmän). Koulutuksen hinta on silloin 390 € / osallistuja, Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat 350 € / osallistuja.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoja koulutuksesta Kirkon Koulutuskalenterissa täällä.

Tilaa koulutus omaan seurakuntaasi

Haluatko tilata koulutuksen omaan seurakuntaasi? Tilauskoulutusten hinnat, tilat ja muut puitteet sovitaan tapauskohtaisesti. Lisätietoja: vs. koulutussuunnittelija Milla Mäkitalo (milla.makitalo@nuorikirkko.fi tai 0400 105 072).

X