Moottoripaja

Moottoripaja

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret toimivat moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta.

Moottoripajatoiminnan ydin on nuorten miesten ja naisten tukeminen toiminnallisin keinoin. Moottoripajaan tullaan kaverien kautta, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yhteistyön kautta. Pajalle ei ole kynnystä ja ovi on iso. Moottoripaja-hanke tekeemyös  yhteistyötä yritysten kanssa. Moottoripaja ei ole loppusijoituspaikka vaan uuden alku.

Nuori kirkko ry:n moottoripajatoimintaa tukevaa Moottoripaja-hanketta tukee STEA. Hanke on osa Paikka Auki -ohjelmaa. Hanke on käynnissä vuosien 2014-2017 ajan.

Moottoripaja somessa

#moottoripaja
#moottoripajatoiminta
@moottoripaja

X