Mikä Saapas?

Mikä Saapas?

Palveluoperaatio Saappaan toimintakokonaisuus muodostuu säännöllisestä yöpäivystyksestä, festivaalitoiminnasta sekä NettiSaapas-toiminnasta. Jokaista osa-aluetta toteutetaan samoin toimintaperiaattein.

NettiSaapas

NettiSaapas on uraauurtava toimija verkossa tapahtuvassa etsivässä nuorisotyössä. NettiSaapas on Palveluoperaatio Saappaan etsivän työn menetelmän sovellus sosiaalisessa mediassa. NettiSaappaan toiminta käynnistyi vuonna 2011.
NettiSaapas toimii samoin periaattein ja tavoittein kuin kadulla ja festareilla toimivat Saapasryhmät. NettiSaapas on sitoutunut Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin eettisiin periaatteisiin.
NettiSaapas toimii tällä hetkellä Youtuben keskusteluissa sekä Suomi24-sivuston Nuoret osion keskustelupalstoilla. NettiSaapas osallistuu käynnissä oleviin keskusteluihin NettiSaappaan omilla profiileilla sekä keskustelee nuorten kanssa. Lisäksi NettiSaappaan profiileihin (netti.saapas, netti_saapas ja netti_saapas2) voi jättää viestejä. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen nettisaapas@google.com.
NettiSaappaan toiminnasta vastaavat NettiSaappaan ryhmät. Toimintaa toteuttavat tehtäviinsä koulutetut 18 vuotta täyttäneet vapaaehtoiset yhdessä työntekijöiden kanssa.
Toimintamallin käynnistäminen seurakunnassa
Etsivää nuorisotyötä verkossa NettiSaappaan toimintamallilla voivat tehdä seurakunnat tai kunnat yhteistyössä seurakuntien kanssa. NettiSaapas toiminnan käynnistämiseen edellytetään
  • toimintaan soveltuvaa laitteistoa
  • toimintaan soveltuvaa tilaa
  • NettiSaappaasta vastaava ohjaaja

KatuSaapas

KatuSaapas on Saappaan toimintakokonaisuuksista vahvimmin etsivää työtä. Ennen iltapäivystystä Saapasryhmä kokoontuu suunnittelemaan illan toimintaa. Nuorille tarjotaan mahdollisuutta keskustella Saapaslaisten kanssa. Saappaan päivystykset eivät ole niinkään kontrolloivaa työtä vaan matalan kynnyksen auttamistyötä, jossa etsivän työn periaatteiden mukaisesti nuorella itsellään on vahva itsemääräämisoikeus kontaktitilanteessa. Saapas noudattaa kuitenkin lastensuojelulain velvoitteita (LS 5, 25§, 1-3 mom.) ja hälyttää tarvittaessa virka-apua.

FestariSaapas

FestariSaapas on Saappaan määrällisesti merkittävintä toimintaa. Festivaalityössä toimitaan jonkun suurtapahtuman järjestäjän kanssa yhteistyössä rakentaen festarialueelle toimiva auttamisjärjestelmä nuorille. Festivaaliympäristössä korostuu vahvasti ensiapupainotteinen työskentely. Kesäkaudelle ja festivaaleille tyypillinen runsas päihteiden käyttö aiheuttavat monenlaisia vaaratilanteita nuorille ja varttuneemmillekin osallistujille. Usein festareilla toimitaan yhteistyössä useamman auttamisorganisaation kanssa. Saapas nähdään usein esim. SPR:n yhteistyökumppanina.
Lisätietoja antaa Erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakainen p. 0400 105 071, ville.viljakainen@nuorikirkko.fi. 
X