Ajankohtaista

SuomiAreenan Muutosterassilla pelattiin INNOpolia – nuoret ja vaikuttajat ideoivat esimerkiksi avoimempaa koulua

 

Nuori kirkko järjesti SuomiAreenalla torstaina 13.7. Muutosterassin Ratkaisupajan, jonka aiheena oli Huomisen ratkaisijat. Tilaisuuden juonsivat Nuoren kirkon kouluttajat Suvielise Nurmi ja Maara Kosonen. Järjestön pääsihteeri Lasse Halme oli mukana ja puhui tapahtuman alussa Nuoren kirkon suuntaviivoista.

Muutosterassi on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -juhlavuoden pystyttämä terassi, jolle jokainen on tervetullut tuomaan oman muutostoiveensa. Muutosterassilla järjestetään päivittäin Ratkaisupaja, joissa teemojen asiantuntijat ratkovat kysymyksiä piispojen avulla. Muutosterassin ratkaisupajojen tulokset julkaistaan Päivän satoa -keskusteluissa, joissa puolestaan ministeri ja piispa keskustelevat pinnalle nousseista aiheista.

INNOpolilla ratkaisuja parempaan tulevaisuuteen

Huomisen ratkaisijat korosti ajatusta, että tulevaisuus on lasten ja nuorten, joten juuri heidän tulee olla mukana sen luomisessa. Pajassa käytettiin keskustelualustana Nuoren kirkon luomaa INNOpoli-peliä, jonka avulla avulla voidaan ideoida ja kehittää uusi ajatuksia. Sen kautta ideoitiin parempaa huomista ja nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen parempia mahdollisuuksia.

 

Ratkaisupajassa toimivat asiantuntijoina 13-22-vuotiaat nuoret Lauri Törmä, Iida Valtala, Aleksi Aalto, Hilla KonttinenAnni Halmela ja Lexa Lehikoinen NAVI:sta. Yhteiskunnallisista vaikuttajista pajaan osallistuivat Piispa Irja Askola, Pj ja kansanedustaja Sari Essayah, Opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo sekä Kirkkoherra Kari Kanala.

Ratkaisupajan pelien tuloksissa korostuivat koulumaailman kehitysehdotukset

Peliä pelattiin kahdessa pöydässä, ja jatkokäsittelyyn valittiin pöydittäin seuraavat aiheet:

Pöytä 1:

1. Avoimempi koulu: Koulujen tulisi olla avoimempia ja vuorovaikuttaa enemmän yhteiskunnan kanssa. Näin nuoret ja yhteiskunta oppisivat kummatkin toisiltansa. Koulussa pitäisi olla läsnä muitakin kuin opettajia ja opetusta tulisi vastavuoroisesti järjestää enemmän koulun ulkopuolella.

2. Koulujen liikunnallisuus. Tässä olisi vielä paljon kehitettävää, sillä nykyisin yläkoulussa ei usein tarjota mitään liikuntamahdollisuuksia välituntien aikana. Liikunta parantaa oppimistuloksia, joten esimerkiksi lisäämällä pihalle liikuntavälineitä ja avaamalla liikuntasalin välitunti-käyttöön saataisiin jo paljon aktivointia aikaiseksi.

 

Hilla Konttisen ja Anni Halmelan (kuvassa) pöydässä pelasivat myös Lauri Törmä, Piispa Irja Askola ja Opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo.

Pöytä 2:

1. Eduskunnan kyselytunnin tiivistelmä lapsille ja nuorille: Eduskunnan kyselytunnista pitäisi saada tiivistelmä ilman kapulakieltä, jotta lapset ja nuoret tietäisivät paremmin päätettävistä asioista. Sen voisi näyttää esimerkiksi Yle Areenassa.

2. Pienemmät luokkakoot: Nykyisin luokkakoot ovat liian isoja, niitä tulisi pienentää. Lisäksi tulisi huomioida paremmin lasten ja nuorten erilaiset tavat oppia ja antaa yksilöllisempää opetusta.

3. Liian vaikeaa saada apua ja yksinäisyys: Nämä ovat ongelmia, jotka huomasimme. Kukaan ei saisi olla vain numero ja ketään ei saisi ajatella vain yhteiskunnan menoeränä.

 

Iida Valtalan ja Kirkkoherra Kari Kanalan (kuvassa) pöydässä pelasivat myös Aleksi Aalto, Lexa Lehikoinen ja Pj ja kansanedustaja Sari Essayah.

Kuinka tästä eteenpäin?

Jokaiselta Ratkaisupajaan osallistuneelta kysyttiin myös, mitä he vievät pajasta mukanaan omaan työhönsä ja elämäänsä.

“Nuoria pitää kuunnella enemmän. Aion jatkossakin käydä ainakin joka kolmas kesä rippileirin, vaikka kirkkoherran työt vievät paljon aikaa.” Kirkkoherra Kari Kanala kertoi suunnitelmistaan kohdata nuoria.

Porilainen nuori Hilla Konttinen aikoo viedä asioita eteenpäin koulunsa oppilaskunnan hallituksessa: “Hallituksessa saisi olla myös enemmän oppilaita, sillä nyt vain harvalla on mahdollisuus vaikuttaa ja edetä esimerkiksi kunnan nuorisovaltuustoon.”

Opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo aikoo viedä terveiset mukanansa ministeröön, jotta ”valtiontoimijat voivat esimerkillään puhua niistä ja levittää hyviä toimintatapoja”.

Sari Essayah näki tärkeänä, että nuoria kuullaan ja he osallistuvat. ”Heissä piilee demokraattisen järjestelmän tulevaisuus”. Hän näki, että tarvitaan uudenlaisia kohtaamisen paikkoja: ”Kuten tämä ratkaisupaja tänään oli!”.

Piispa Irja Askola ehdotti, että kirkko voisi huomioida nuoria myös tiloja ja ympäristöä koskevissa päätöksissä: “Omassa työssäni voisin pitää esillä sitä, että jos remontoidaan/rakennetaan uusia tiloja tai kirkkoja, niin pidettäisiin jo suunnitteluvaiheessa palavereja tiloista lasten ja nuorten kanssa.”

 

Katso myös video ratkaisupajan yhdestä ehdotuksesta! 

 

X