Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen osalta toimintamme ensisijaisena tarkoituksena on tukea seurakuntien varhaiskasvattajia heidän työssään lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja olla mukana kehittämässä yhteistä varhaiskasvatustamme. Koulutustoiminnassa etsimme jatkuvasti ajankohtaisia teemoja ja näkökulmia varhaiskasvatuksen kentällä. Tärkeää meille on myös seurakunnista ja yhteistyökumppaneilta saamamme palaute, joka auttaa meitä kehittämään ja kehittymään toiminnassamme. Haluamme myös kehittää käytänteitä, jotka auttavat meitä kuulemaan lasta.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen keskiössä on lapsi. Lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen ja lapsen hyvä elämä ovat varhaiskasvatuksen tärkeimmät tehtävät. Meille varhaiskasvatuksen laatu ja pedagogiikka ovat kunnia-asia ja seurakuntien varhaiskasvatuksen merkityksen nostaminen sydämen asia!

Koulutusten lisäksi olemme mukana järjestämästä erilaisia ammattilaisille suunnattuja tapahtumia ja seminaareja. Vuosittain järjestettävät Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät kokoavat yhteen jopa reilut 300 varhaiskasvatuksen ammattilaista vuosittain ajankohtaisten asioiden äärelle!

Olemme myös mukana tuottamassa ja toimittamassa erilaisia varhaiskasvatuksen materiaaleja. Pieni on suurin -varhaiskasvatuksen lehti seuraa varhaiskasvatuksen ajankohtaisia aiheita. Pieni on suurin -lehdessä haluamme nostaa esiin seurakuntien varhaiskasvatuksen hyviä käytäntöjä.

Vuonna 2017 toimintamme sisältöihin vaikuttavia asioita ovat mm. Vasu 2017, reformaation merkkivuosi, armon teemavuosi sekä Piki – pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn hanke.

X