Ajankohtaista

Nuori kirkko ry on syntynyt

Kolme juuriltaan noin 100-vuotiasta ev.lut. kirkon palvelujärjestöä sulautui Nuori kirkko ry:ksi, kun Seurakuntien Lapsityön Keskus, PTK – poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus päättivät parin vuoden valmistelujen jälkeen yhdistymisestä 1.12.2016 pidetyissä ylimääräisissä järjestökokouksissaan Helsingissä. Kaikkien kokousten päätökset olivat yksimielisiä. Kokousten puheenjohtajana toimi asianajaja Hanna-Mari Manninen.

Yhdistymisellä haetaan ajanmukaista tapaa tukea ja kehittää seurakuntien varhaiskasvatusta, toimintaa kouluikäisten tyttöjen ja poikien sekä nuorten parissa. Järjestön toiminta kattaa koko kasvun kaaren, 0–29-vuotiaat.

– Toivon, että yhdistymisen merkitys näkyy lasten ja nuorten elämässä, kun heidän äänensä pääsee entistä paremmin esiin kirkossa ja yhteiskunnassa, sanoo Nuori kirkko ry:n johtajana aloittava Lasse Halme. – Eri ikäkausiin liittyvä osaaminen säilyy, mutta yhdistynyt järjestö voi palvella seurakuntia koko kasvun kaaren osalta. Voimme vaikuttaa suuremmalla painoarvolla myös lasten ja nuorten asioihin koko yhteiskunnassa.

Järjestö aloittaa toimintansa 1.1.2017. Kaikki yli 40 työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden järjestön palvelukseen. Nuori kirkko ry:n jäseninä on yhteensä 350 seurakuntaa ja seurakuntayhtymää sekä piiri- ja jäsenjärjestöä.

 

Kuva: Juha Kinanen