Ajankohtaista

Moottoripajat kisaavat jääradalla

Moottoripajanuoret kokoontuvat lauantaina 11.2. jäärata-ajotapahtumaan Oulujärven jäälle
Paltamoon. Mukaan ajamaan on tulossa viisi moottoripajaa ympäri Suomen, eteläisimmät
Tampereelta ja Lahdesta, pohjoisin Sodankylästä sekä isäntäpaja Kajaanista. Auton kanssa jäälle
ensimmäistä kertaa on tulossa mukaan Kalajoki. Päiväkävijöinä toimintaan tulee tutustumaan väkeä
Vaalan ja Nivalan pajoilta. Viikonloppuna mukana on yhteensä noin 60 henkilöä.

Paltamon jääradalla ajetaan kilpaa yksitellen aikaa vastaan tavoitteena selvittää, mikä moottoripaja on
tänä talvena kiertopalkintonsa ansainnut. Moottoripajat kokoontuvat rallitapahtumiin muutaman
kerran vuodessa. Lauantaina käydään ensin kello 10 alkaen harjoitusajot ja iltapäivästä nuoret
pääsevät ajamaan varsinaisessa kilpailussa.

Moottoripaja-hanke on yhteistyökumppanina tukemassa ja kehittämässä näiden tapahtumien
toteuttamista yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Viikonlopun tapahtumasta vastaa Kajaanin
ev.lut. seurakunnan erityisnuorisotyö yhdessä hankkeen kanssa.
Tervetuloa jutuntekoon!

Lisätietoja:

Erityisnuorisotyönohjaaja, tapahtuman johtaja, Pasi Nieminen, 044 – 744 4249, pasi.nieminen@evl.fi
Aluetyöntekijä Sanna Nygård, 044 – 762 6501, sanna.nygard@nuorikirkko.fi
www.moottoripaja.fi

Mikä moottoripaja?

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat
vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa
tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret korjaavat ja rakentavat autoja tai
mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat
myös työkokemusta.
Suomessa toimii tällä hetkellä parikymmentä moottoripajaa mm. seurakuntien, kuntien ja työpajojen
toimesta. Moottoripajatoiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen tukeminen,
syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.
Moottoripajaan tullaan kaverien, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai
sosiaalitoimen yhteistyön kautta. Moottoripaja-hankkeen tavoitteena on mallintaa
moottoripajatoiminnasta valtakunnallinen erityisnuorisotyön menetelmä, jonka avulla juurrutetaan
toiminta pysyväksi hankkeen päätyttyä. Menetelmä tukee kuntia nuorisotakuun toteutumisessa.
Nuorten Keskus on valtakunnallinen, kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö. Järjestön työ vahvistaa
nuorta uskossa, tukee hänen kasvuaan tasapainoiseksi ihmiseksi ja innostaa nuorta osallistumaan
itsenäiseen toimintaan sekä seurakunnassa että ympäröivässä yhteiskunnassa.