Ajankohtaista

Lapset innovaattoreina – välineitä lasten ja nuorten kuulemiseen

Kaipaatko välineitä ja toimintamalleja lasten ja nuorten kuulemiseen? Lapset innovaattoreina -hanke on tuottanut materiaaleja juuri tähän tarkoitukseen.
1) Lapset inno
vaattoreina -vihkonen
, joka pitää sisällään kiteytettyä asiaa siitä, mistä Lapset innovaattoreina -toiminnassa on käytännössä kyse ja millaisia pedagogisia lähtökohtia toiminnassa korostetaan.
Aineisto on ladattavissa: www.lapsivaikutukset.fi/innopoli
2) INNOpoli-peli – Lasten ja nuorten kuulemisen väline, joka innostaa ideointiin ja innovointiin, ruokkii luovuutta ja rohkaisee ilmaisemaan omia mielipiteitä.
Pelin kautta voi vahvistua kokemus osallisuudesta ja omista vaikuttamismahdollisuuksista. Mutta pelien kautta voidaan myös oikeasti osallistua asioiden muuttamiseen ja kehittää konkreettisesti lähiympäristöä sekä suunnitella tapahtumia ja kerhon tai koulun toimintaa. Pelissä on kaksi pelilautaa ja kolme peliä, jotka ovat: INNOpoli Keksi! 3–7-vuotiaille, INNOpoli Neronleimaus 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille ja INNOpoli Vario 14-vuotiaille nuorille sekä aikuisille. Hinta 20 e. Tilaukset: nuorikirkko.fi/materiaalit/puoti tai lataa peliohjeet, pelilaudat ja tarvittavat kortit.