Ajankohtaista

Moottoripaja aloittaa toiminnan Limingassa

Moottoripajatoimintaa on suunniteltu käynnistettäväksi Limingassa syksystä 2015 alkaen. Nyt viimein
asiat ovat ratkenneet ja mopoilevia nuoria haastetaan mukaan toimintaan
keskiviikkona 19.4. kello 18 WheelDoctorin hallissa osoitteessa Kuormatie 17, Halli B1.

Toiminta käynnistyy avoimena kaikille nuorille, jotka haluavat tulla mukaan. Liikkeelle lähdetään
huoltamalla nuorten omia mopoja sekä kuulemalla nuorten toiveita ja tarpeita
moottoripajatoiminnalle.

Limingan moottoripajatoimintaa ovat viemässä eteenpäin Miikka Kallioinen, Tuomas Okkonen sekä
Kati Lehtonen. Yhteistyökeskusteluja on käyty Limingan kunnan, seurakunnan, Ammattiopisto Luovin
sekä paikallisten yritysten kanssa. Paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä on valtakunnallinen
Nuori Kirkko ry:n Moottoripaja-hanke. Yhdistyksen kevätkokousta suunnitellaan järjestettäväksi
keskiviikkona 26.4. kello 20 pajatiloissa, jolloin myös nuorilla itsellään olisi mahdollisuus olla mukana
päättämässä asioista.

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat
vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa
tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret korjaavat ja rakentavat autoja tai
mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat
myös työkokemusta.
Tervetuloa jutuntekoon toiminnan käynnistymisen merkeissä!

Lisätietoja:

Limingan Moottoripaja ry:n puheenjohtaja Miikka Kallioinen, miikka.kallioinen@gmail.com,
044 – 524 7000
Limingan Moottoripaja ry:n sihteeri Tuomas Okkonen, tuomas.okkonen@gmail.com, 045 – 197 6322
Moottoripaja-hankkeen aluetyöntekijä Sanna Nygård, sanna.nygard@nuorikirkko.fi,
044 – 762 6501
www.moottoripaja.fi

Mikä Moottoripaja?

Suomessa toimii tällä hetkellä toistakymmentä moottoripajaa mm. seurakuntien, kuntien ja
työpajojen toimesta. Moottoripajatoiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen
tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun
tukeminen. Moottoripajaan tullaan kaverien, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon,
seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yhteistyön kautta.
Nuorten Keskus on valtakunnallinen, kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö. Järjestön työ vahvistaa
nuorta uskossa, tukee hänen kasvuaan tasapainoiseksi ihmiseksi ja innostaa nuorta osallistumaan
itsenäiseen toimintaan sekä seurakunnassa että ympäröivässä yhteiskunnassa.