Ajankohtaista

Nuorille on tehtävä tilaa tulevaisuuden kirkossa

Nuori kirkko ry ja Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI peräävät kirkolta aktiivisempia toimia nuorten ottamiseksi mukaan kirkon päätöksentekoon. Tänään julkistetussa kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä otetaan kielteinen kanta kirkon päätöksentekoelimiin, muun muassa seurakuntaneuvostoihin, valittaviin nuorisoedustajiin. Nuorisoedustajien valintaa esitettiin alun perin kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä syyskuussa 2016.

“Jos haluamme kirkon menestyvän myös tulevaisuudessa, ei nuorten ääntä voi jättää kuulematta. Meidän on tehtävä kaikkemme, että kirkko eläisi ajassa, että yhä uudet sukupolvet kokisivat kirkon omakseen ja ryhtyisivät kehittämään sitä. Kirkko voisi olla nuorten osallistamisessa suunnannäyttäjä myös muulle yhteiskunnalle”, Nuori kirkko ry:n puheenjohtaja Heikki Arikka sanoo.

“Nuorten osallisuus vaatii todellisia muutoksia rakenteissa ja toimintatavoissa. Kauniit ajatukset eivät riitä”, puheenjohtaja Anton Sutinen Nuorten vaikuttamisryhmä NAVIsta sanoo. “Nuorten kuuleminen tarkoittaa sitä, että nuorten ajatukset otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa kaikilla päätöksenteon tasoilla. Nuorilla täytyy olla kanavia kertoa mielipiteensä valmisteilla olevista asioista.”

NAVI esittää, että kirkkovaltuustojen rinnalle perustettaisiin nuorten valtuustoja kuntien nuorisovaltuustojen tapaan. Valtakunnalliselle tasolle voitaisiin perustaa nuorten ryhmä, joka tekisi yhteistyötä kirkolliskokouksen kanssa, kommentoisi valiokuntien käsittelyssä olevia asioita ja ajaisi nuorten asiaa kirkossa. Lisäksi ryhmä nimittäisi keskuudestaan edustajan, jolla olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus kirkolliskokouksessa.

Matalamman kynnyksen vaikuttamista voitaisiin toteuttaa seurakuntiin perustettavissa vastuunuorten ryhmissä. Näillä ryhmillä olisi mahdollisuus osallistua seurakunnan nuorisotyön suunnitteluun, vaikuttaa seurakuntaneuvoston päätöksentekoon ja edistää nuorille tärkeitä asioita koko seurakunnassa.

Sutinen muistuttaa myös vuoden 2018 seurakuntavaalien merkityksestä nuorten osallisuuden edistämisessä.

“Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoat vaalit, joissa 16-vuotiailla on äänioikeus. Nyt on tärkeää kouluttaa kirkon nuorisotyöntekijöitä kertomaan nuorille seurakuntavaaleista ja innostamaan nuoria asettumaan niissä ehdolle. Samoin säännöksiä seurakunnan luottamustoimista tulisi muuttaa siten, että luottamushenkilöt saisivat pitää paikkansa kauden loppuun asti, vaikka asuinpaikka välissä vaihtuisikin.“

 

Lisätiedot: NAVI-ryhmän puheenjohtaja Anton Sutinen, 050 3051120, Nuoren kirkon viestintäpäällikkö Anna Munsterhjelm, 040 5879514

 

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI kokoaa yhteen kirkon nuoria luottamushenkilöitä sekä pyrkii lisäämään nuorten aikuisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia sekä kirkon toiminnassa että kirkollisessa päätöksenteossa.

Nuori kirkko ry tekee lasten ja nuorten äänestä kuuluvamman sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Koulutamme, vaikutamme, järjestämme tapahtumia, teemme digitaalista lapsi- ja nuorisotyötä, julkaisemme lehtiä ja oppaita. Noin 60 työntekijän voimin tuemme 350 jäsenseurakuntamme kasvatustyötä. Nuori kirkko syntyi Seurakuntien Lapsityön Keskuksen, PTK – Poikien ja tyttöjen keskuksen ja Nuorten Keskuksen yhdistyttyä vuoden 2017 alussa.