Ajankohtaista

Vaikuttaminen ja aito avoimuus puhututtivat Nuorten tulevaisuusseminaarissa

Mitä nuoret ajattelevat kirkosta ja toivovat siltä tulevaisuudessa? Etenkin aito ymmärrys erilaisuuden kohtaamiseen ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet puhututtivat jo yhdeksättä kertaa järjestetyssä Nuorten tulevaisuusseminaarissa Tampereella. Seminaarissa 15-18-vuotiaat nuoret visioivat yhdessä sitä, mihin suuntaan toivoisivat evankelis-luterilaisen kirkon kehittyvän. Tulevaisuusseminaarissa annetaan ääni nuorille, ja se on aktiivisesti nuorten suunnittelema ja toteuttama.

Vuoden 2017 Nuorten tulevaisuusseminaarin osallistujat.

Noin 50 nuorta seurakuntalaista kokoontui 6.5.2017 Nuorten tulevaisuusseminaariin Seurakuntien talolle Tampereelle. Seminaariin osallistui nuoria 21 eri seurakunnasta ja järjestöstä. Päivän aikana nuoret visioivat kirkon tulevaisuutta ja keskustelivat siitä Espoon piispan Tapio Luoman ja kirkolliskokousedustajien Ulla Ruusukallion ja Pekka Kososen kanssa.

Työpajatyöskentelyjen antia käytiin läpi iltapäivällä seminaarin päätöstilaisuudessa, jossa puheoikeus on vain seminaarin nuorilla, piispalla ja kirkolliskokousedustajilla. Nuoria puhututtivat etenkin erilaisuuden ja eri ihmisryhmien kohtaaminen seurakunnissa ja niiden nuorisotyössä sekä nuorten vaikuttamismahdollisuudet seurakunnan piirissä. ”Suosittelen nuorten vaikuttamisryhmän perustamista omaan seurakuntaan, kerätkää joukko motivoituneita nuoria ja ehdottakaa sellaista itse”, kannusti seminaarin suunnitteluryhmään osallistunut Teemu Voutilainen, 17, ikätovereitaan. Puheenvuoroissa nousi esille myös toive siitä, että seurakuntien sosiaalinen media olisi ajanmukaista ja nuorten maailmaan sopivaa, sekä vahva tahto päästä tekemään sitä itse.

”Nuoria täytyy kuunnella. Teillä on konkreettisia parannusehdotuksia seurakuntaelämän kehittämiseksi. Lisäksi teidän näkemyksenne maailmasta ja elämäntuntonne ansaitsevat tulla kuulluksi. Se on tärkeää kirkon elinvoimaisuuden kannalta”, sanoi Espoon piispa Tapio Luoma tilaisuudessa.

Tulevaisuusseminaari järjestetään jälleen vuonna 2018.

TULEVAISUUSSEMINAARI

Nuorten tulevaisuusseminaari on järjestetty vuodesta 2004, aluksi joka toinen vuosi ja vuodesta 2014 joka vuosi. Seminaari kokoaa nuoria seurakuntalaisia ympäri Suomen keskustelemaan kirkon tulevaisuudesta. Seminaarin järjestävät yhteistyönä Nuori kirkko ry, Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI sekä Kasvatus- ja perheasiat, Kirkkohallitus. Nuoret seurakunta-aktiivit osallistuvat myös aktiivisesti seminaarin sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoja seminaarin sivuilta.

Julkaisukelpoisia kuvia vuoden 2017 tulevaisuusseminaarista.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sirpa Syrjä
Asiantuntija
Kirkkohallitus
puh. 050 4132 867
sirpa.syrja@evl.fi

Tarja Liljendahl
Nuorisosihteeri
Nuori kirkko ry
puh. 0400 279 3760
tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi

Sohvi Hellsten
Vt. tiedottaja
Nuori kirkko ry.
puh. 0400 105070
sohvi.hellsten@nuorikirkko.fi

Tags