Ajankohtaista

Liikenneturvallisuutta yläkouluikäisille

Kalajoen Merenojan yläkoululaiset osallistuvat liikenneturvallisuutta koskevaan päivään perjantaina
12.5. Päivä liittyy illalla pienlentokentällä järjestettävään Kalajoen Mopomiitti 2017 -tapahtumaan.
Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus tutustua liikenneturvallisuuteen oman ikänsä
näkökulmasta mm. mopoilun merkeissä.

Merenojan yläkoulun tapahtuma aloitetaan 8.- ja 9.-luokkalaisille suunnatulla liikenneturvallisuuteen
keskittyvällä yhteisellä osuudella kello 8.35. Iltapäivän aikana kaikki luokat pääsevät vuorollaan
tutustumaan koulun pihalle nousevaan rastirataan, jossa voi vaikka kokeilla hidasajoa polkupyörällä,
tutustua paikalliseen moottoripajatoimintaan, selvittää mopoilijan tarvitsemaa ensiapua ja kokeilla
kännilaseja. Iltapäivän rastit alkavat kello 10.55.

Kalajoen Mopomiitti 2017 -tapahtuma järjestetään Kalajoen pienlentokentällä. Mopoilijat kootaan
Merenojan koulun parkkipaikalle miittiin kello 17.30. Lentokentän parkkialueella tapahtuma kestää n.
klo 18-21. Päivän järjestävät Nuoren kirkon Moottoripaja-hanke ja Kalajoen seurakunnan
Moottoripaja. Yhteistyökumppaneina on mm. paikallinen poliisi ja pelastuslaitos, Centrian nuorisotyön
opiskelijat sekä muut paikalliset yhteistyötahot.
Tervetuloa jutuntekoon!

Lisätietoja:

Moottoripaja-hanke, projektipäällikkö Veijo Kiviluoma, 044 – 743 7000,
veijo.kiviluoma@nuorikirkko.fi
Kalajoen seurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Ville Orjala, 044 – 722 9007, ville.orjala@evl.fi
www.moottoripaja.fi
https://www.facebook.com/events/118421398711158/?fref=ts

Mikä Moottoripaja?

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat
vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa
tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret korjaavat ja rakentavat autoja tai
mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat
myös työkokemusta.
Suomessa toimii tällä hetkellä parikymmentä moottoripajaa mm. seurakuntien, kuntien ja työpajojen
toimesta. Moottoripajatoiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen tukeminen,
syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.
Moottoripajaan tullaan kaverien, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai
sosiaalitoimen yhteistyön kautta.
Nuori kirkko ry on ev.lut. kirkon palvelujärjestö, joka aloitti toimintansa 1.1.2017. Nuori kirkko ry:n
toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja
palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä,
järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän
elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.