Ajankohtaista

Nuoren kirkon valtuusto muistuttaa uusia kuntapäättäjiä lapsi- ja sukupolvivaikutusten huomioimisesta

Vuoden alussa perustetun Nuori kirkko ry:n valtuusto kokoontui keskiviikkona 10.5. Allianssitalolle ensimmäiseen kokoukseensa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuutetut keskustelivat erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisestä niin yhteiskunnassa kuin kirkossa. Valtuusto toivoi myös kuntien ja seurakuntien ryhtyvän entistä tiiviimpään yhteistyöhön tulevien sukupolvien asian ajamiseksi.  

Nuoren kirkon valtuusto kannustaa kesäkuun alussa työnsä aloittavia kuntien luottamushenkilöitä arvioimaan päätöstensä lapsi- ja sukupolvivaikutuksia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Päättäjien on saatava tietoonsa, mitä seurauksia tehtävillä päätöksillä on lasten hyvinvoinnille. Ennakkoarvioinnin tuloksista on raportoitava avoimesti ja otettava ne mukaan päätöksenteon perusteisiin.

“Monessa kunnassa tiukka taloustilanne pakottaa nyt vaikeisiin päätöksiin. Silloin on erityisen tärkeää ajatella tulevien sukupolvien etua ja pohdittava päätösten oikeudenmukaisuutta pitkällä aikajänteellä. Lapsi- ja sukupolvivaikutuksia arvioimalla voimme tuoda päätöksentekoon myös niiden äänen, jotka eivät vielä itse pääse vaikuttamaan”, sanoo valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen.

“Yhteiskunnan jatkuvasti kasvava polarisaatio vaikuttaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, joiden eriarvoistuminen heijastuu esimerkiksi henkiseen ja fyysiseen terveyteen, tulevaisuuden opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä tulevaisuususkoon. On meidän päätöksentekijöiden vastuulla katkaista tämä eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kierre.”

Nuoren kirkon valtuusto korosti myös itse lasten ja nuorten kuulemisen ja osallistamisen tärkeyttä. Ympäri Suomea tulevat kirkon lapsi- ja nuorisotyön ammattilaiset muistuttavat, että seurakunnista löytyy sekä osallisuuden että lapsivaikutusten arvioinnin ammattilaisia, jotka ovat mielellään mukana kehittämässä kuntansa päätöksentekoa.

Lisätiedot: Valtuuston puheenjohtaja Jutta Urpilainen, jutta.urpilainen@eduskunta.fi, Nuori kirkko ry:n johtaja Lasse Halme, puh. 050 5635754.
Nuori kirkko ry tekee lasten ja nuorten äänestä kuuluvamman sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Koulutamme, vaikutamme, järjestämme tapahtumia, teemme digitaalista lapsi- ja nuorisotyötä, julkaisemme lehtiä ja oppaita. Noin 60 työntekijän voimin tuemme yli 300 jäsenseurakuntamme kasvatustyötä. Nuori kirkko syntyi Seurakuntien Lapsityön Keskuksen, PTK – Poikien ja tyttöjen keskuksen ja Nuorten Keskuksen yhdistyttyä vuoden 2017 alussa