Ajankohtaista

Moottoripaja käynnistyy Nivalassa

Moottoripajatoiminta käynnistyy Nivalassa avoimena mopotoimintana maanantaina 15.5. Nivalan
MoottoriKlubi aloittaa tuolloin avoimilla ovilla kello 14-19 Meskus-hallilla (Peltotie 9).
Mopotoimintaan suunnattua pajaa ylläpitävät Nivalan 4H-yhdistys, etsivä nuorisotyö sekä kaupungin
ja seurakunnan nuorisotyö. Päävastuuta kantaa 4H-yhdistys. Paikallisten toimijoiden kanssa
yhteistyössä on valtakunnallinen Nuori kirkko ry:n Moottoripaja-hanke.
Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat
vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa
tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret korjaavat ja rakentavat autoja tai
mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat
myös työkokemusta.
Tervetuloa jutuntekoon!

Lisätietoja:

Nivalan 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja Sanna Ojalehto, 044 – 282 4428, nivala@4h.fi
Moottoripaja-hankkeen aluetyöntekijä Sanna Nygård, sanna.nygard@nuorikirkko.fi, 044 – 762 6501
www.moottoripaja.fi

Mikä Moottoripaja?

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat
vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa
tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret korjaavat ja rakentavat autoja tai
mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat
myös työkokemusta.
Suomessa toimii tällä hetkellä parikymmentä moottoripajaa mm. seurakuntien, kuntien ja työpajojen
toimesta. Moottoripajatoiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen tukeminen,
syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.
Moottoripajaan tullaan kaverien, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai
sosiaalitoimen yhteistyön kautta.
Nuori kirkko ry on ev.lut. kirkon palvelujärjestö, joka aloitti toimintansa 1.1.2017. Nuori kirkko ry:n
toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja
palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä,
järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän
elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.