Ajankohtaista

Rata-ajoa ja liikenneturvallisuutta mopoilijoille

Kainuun Miitti 2017 -mopotapahtuma kokoaa Kajaanin mopoilijat ratapäivään lauantaina 27.5.
Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus mopoilla turvallisesti ajoradalla sekä tutustua ohessa
mm. liikenneturvallisuuteen ja ajotaitojen harjoittelemiseen hallitusti.

Kainuun Miitti 2017 alkaa mopomiittinä, joka starttaa Kehräämöntien Gigantin pihalta kello 12 kohti
Kajoran ajoharjoitteluratakeskusta. Iltapäivän aikana mopoilijat ja muutkin läsnäolijat pääsevät
tutustumaan Kajoralle nouseviin aktiviteetteihin, jossa voi vaikka kokeilla hidasajoa polkupyörällä,
tutustua paikalliseen moottoripajatoimintaan ja kokeilla kännilaseja. Oheistoiminnan lisäksi nuorilla
on mahdollisuus vapaaseen ajoon radalla ja mm. stunt-kilpailuun osallistumiseen. Ratatapahtuma
alkaa noin klo 13 mopomiitin saavuttua kohteeseen.

Kainuun miitti 2017 -mopotapahtuman järjestää Nuoren kirkon Moottoripaja-hanke yhteistyössä
Kajaanin seurakunnan ja kaupungin erityisnuorisotyön kanssa. Yhteistyökumppaneina on mm.
paikallinen poliisi ja pelastuslaitos, moottoripyöräkerhot sekä muut paikalliset yhteistyötahot.
Tervetuloa jutuntekoon!

Lisätietoja:

Moottoripaja-hanke, projektipäällikkö Veijo Kiviluoma, 044 – 743 7000,
veijo.kiviluoma@nuorikirkko.fi
Seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja Pasi Nieminen 044 – 744 4249, pasi.nieminen@evl.fi
www.moottoripaja.fi
https://www.facebook.com/events/422345648145820/?fref=ts

Mikä Moottoripaja?

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat
vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa
tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret korjaavat ja rakentavat autoja tai
mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat
myös työkokemusta.
Suomessa toimii tällä hetkellä parikymmentä moottoripajaa mm. seurakuntien, kuntien ja työpajojen
toimesta. Moottoripajatoiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen tukeminen,
syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.
Moottoripajaan tullaan kaverien, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai
sosiaalitoimen yhteistyön kautta. Moottoripaja-hankkeen tavoitteena on mallintaa
moottoripajatoiminnasta valtakunnallinen erityisnuorisotyön menetelmä, jonka avulla juurrutetaan
toiminta pysyväksi hankkeen päätyttyä. Menetelmä tukee kuntia nuorisotakuun toteutumisessa.
Nuori kirkko ry on ev.lut. kirkon palvelujärjestö, joka aloitti toimintansa 1.1.2017. Nuori kirkko ry:n
toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja
palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä,
järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.