Ajankohtaista

Lapsella on oikeus katsomuskasvatukseen:  Kuopiossa hyvä lapsuus yhdistää kunnan ja seurakunnan kasvatustyön

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asiakirja (Vasu) hyväksyttiin Opetushallituksessa syksyllä 2016 ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat tulivat voimaan tänä syksynä. Uskontokasvatuksen sijaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma puhuu katsomuskasvatuksesta, joka sisältää uskonnot, erilaiset katsomukset ja uskonnottomuuden. Uuden vasun myötä kaikkia päiväkodin lapsiryhmässä läsnä olevia uskontoja ja katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina. Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää eikä sisällä uskonnon harjoittamista. Vastuu katsomuskasvatuksesta on päiväkodin henkilöstöllä.

Seurakuntien ja päiväkotien hyvän yhteistyön lähtökohtana ja edellytyksenä ovat selkeät ja yhteisesti sovitut pelisäännöt. Niiden pohjalta yhteistyötä tehdään ja kehitetään kaikkia kunnioittavalla tavalla. 

– Seurakunnan työntekijöillä on paljon katsomuksiin, arvoihin ja etiikkaan liittyvää osaamista. Vaikka uuden Vasun myötä joistakin aikaisemmista toimintatavoista joudutaan luopumaan, se avaa myös uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön.  Sen sijaan esimerkiksi ‘päiväkotipyhäkoulut’ ja ‘pikkukirkot’ ovat seurakunnan omaa kasteopetusta eikä niitä voi jatkossa tarjota katsomuskasvatuksen rinnalle, havainnollistaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Heljä Petäjä kirkkohallituksesta.

Opetushallituksen ja kirkkohallituksen yhteistyönä on laadittu julkaisu Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina, joka luo hyvän keskustelualustan kunnan ja seurakunnan väliselle yhteistyölle.

Kuopion evankelis-luterilaisilla seurakunnilla on pitkät, vahvat ja rikkaat perinteet yhteistyöstä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö perustuu hyvään vuorovaikutukseen, jossa toteutuvat luottamuksellisuus, kunnioittaminen, kuuleminen ja dialogisuus. Yhteisinä arvoina voidaan pitää lapsuuden arvoa ja ainutlaatuisuutta.

– Hyvä lapsuus on seurakuntien ja kaupungin työntekijöiden yhteinen tavoite. Pidämme säännöllisesti kaupungin varhaiskasvattajien kanssa yhteistyötapaamisia, joissa suunnitellaan yhteistä toimintaa. Kumppanuuden korit ovat oiva työkalu, jonka avulla sovitaan yhteistyön pelisäännöistä. Yhteistyö on ollut, ja tulee jatkossakin olemaan, avointa ja läpinäkyvää, kertoo lapsityönohjaaja Tuula Hoffrén Kallaveden seurakunnasta.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan.

– Suomalaisen yhteiskunnan yleinen kulttuuriperinne rakentuu pitkälti kristillisten arvojen ja ihmiskäsityksen varaan. Jokaiselle lapselle on tärkeää oppia tuntemaan ja kunnioittamaan omia kulttuurisia juuriaan ja katsomuksellista taustaansa. Monikulttuurisessa ja uskontoisessa yhteiskunnassa on välttämätöntä, että lapset jo pienestä pitäen oppivat tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kunnioittamaan myös toisten perinteitä ja katsomuksia, kommentoi varhaiskasvatuksen kouluttaja Tiina Haapsalo Nuori kirkko ry:stä.

Lisätiedot: Varhaiskasvatuksen kouluttaja Tiina Haapsalo, Nuori kirkko ry,  040 508 4554 ja varhaiskasvatuksen asiantuntija Heljä Petäjä, Kirkkohallitus,  050 3691 007.

Lisätietoa ja materiaalia katsomuskasvatuksen järjestämiseen paikallisesti

Kirkkohallituksen kumppanuuden korit varhaiskasvatuksessa

Koulutusta katsomuskasvatukseen

Nuoren kirkon varhaiskasvatussuunnitelmasivut

Lokakuussa ilmestyvä julkaisu: Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Lasten Keskus. ISBN 9789522887825

Vantaan seurakuntien katsomuskasvatussivu