Ajankohtaista

Liikunta-agentit valittu

Liikuntaa lapsen ja nuoren arkeen -hanke on päässyt hyvään alkuvauhtiin. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema ja sen tavoitteena on tarjota liikunnallisia työkaluja lapsi- ja nuorisotyöhön.

Syksyllä on hiippakuntiin valittu liikunnan lähettiläät eli liikunta-agentit seuraavasti: Turku: Teija Haakana ja Minna Truhponen; Helsinki: Heikki Lehti; Espoo: Satu Rathgeber; Kuopio: Emilia Pulkkinen; Mikkeli: Anna Kärri; Oulu: Janne Kippola; Lapua: Eeva-Liisa Helle-Lahti ja Tampere: Anne Granlund.

Hankkeen toiminta tullaan suuntaamaan erityisesti liikunta-agenttitoimintamalliin. Agenttien tehtävänä on käydä hiippakunnan kaikki seurakunnat läpi ja kartoittaa, tarjoavatko seurakunnat liikunnallista toimintaa ja minkälaista liikuntaa seurakunnissa tapahtuu ja onko se systemaattista ja kasvatuksellista. Agentit kuuluvat hankkeen ohjausryhmään. Aikanaan he markkinoivat hankkeen löydöksiä omassa hiippakunnassaan.

Hanke mahdollistaa muun muassa uusien liikuntaratkaisujen ja -mallien kartoittamisen ja pilotoinnin, liikuntatapahtumien konseptoinnin ja ideatasolla olevien metodien testauksen sekä  olemassa olevien liikunnallisten pelien kehittämisen.

Hanke liittyy myös Liikkuva seurakunta -tuoteperheeseen. Hanketta koordinoi ohjausryhmä, jossa puheenjohtajana on Mikko Mäkelä, jäseninä Jari Pulkkinen ja Eeva-Liisa Helle-Lahti sekä hankkeen koordinoijana Nuoren kirkon kouluttaja Jukka Jylhä.

Kuva Pirjo Riipinen