Ajankohtaista

Mopofiksausta ja yksinäisyydentorjuntaa: Moottoripajoilla opetellaan tekniikan lisäksi myös vuorovaikutustaitoja

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja harrastustoiminnan tukemiseen tähtäävä Moottoripaja-hanke on saanut nelivuotisella kaudellaan paljon aikaan: moottoripajatoimintaan on osallistunut yli 1200 nuorta 20 eri pajalla ympäri Suomen. Suurin osa mukana olevista nuorista on 14-17-vuotiaita poikia, joita on vaikea tavoittaa ryhmätoiminnalla. Nuorten arkea ja elämänlaatua on saatu parannettua ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoja on kehitetty esimerkiksi antamalla heidän kasvaa vastuuseen mm. pajan työkaluista ja tiloista huolehtimisessa.

“Monet nuoret kertovat, että he ovat saaneet moottoripajatoiminnan kautta uusia ystäviä. Kyselymme mukaan 85% pajanuorista kokee, että heidän omat vuorovaikutustaitonsa ovat kehittyneet moottoripajatoiminnassa. 70% vastaajista koki, että heidän hyvinvointinsa ja arjessa jaksaminen ovat kehittyneet pajatoiminnan ansiosta. Lisäksi yli puolet pajanuorista koki, että pajatoiminnassa he ovat oppineet paremmin tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteitaan.“ kertoo Moottoripajan projektipäällikkö Veijo Kiviluoma

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Moottoripajatoiminnan ydin on nuorten tukeminen toiminnallisin keinoin. Moottoripajaan tullaan kaverien kautta, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yhteistyön kautta. Nuoret toimivat moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta.

Hanke tekee myös yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyökumppaneille tehdyn kyselyn mukaan pajanuorten tekninen osaaminen ja usko omiin kykyihin on lisääntynyt ja passiivisia nuoria on saatu aktivoitua pajatoiminnalla. Pajoilla opitaan auttamaan muita ja pyytämään apua itselleen. “Moottoripajatoiminnnalla on pystytty myös ehkäisemään nuorten opiskelujen keskeytyksiä, lisäksi päihteiden käyttö on vähentynyt pajalla ollessa. Parhaimmillaan pajatoiminta on tukenut myös nuorten ammatinvalintaa ja innostanut opiskelemaan.” iloitsee Kiviluoma.

Hankkeen vaikuttavuuteen ja kehittämissuuntiin puredutuaan Moottoripajan ohjaajapäivillä Tampereella 10.-11.10. Nuori kirkko ry:n moottoripajatoimintaa tukevaa Moottoripaja-hanketta tukee STEA. Hanke on osa Paikka Auki -ohjelmaa ja se on käynnissä vuosien 2014-2017 ajan.

Lisätietoja: projektipäällikkö Veijo Kiviluoma, 044 7437000, veijo.kiviluoma@nuorikirkko.fi

Lue lisää toiminnasta Moottoripajan sivuilta

Moottoripaja Youtubessa

Moottoripaja Instagramissa