Ajankohtaista

Seurakuntien lapsiasiahenkilöt koolla Lahdessa

 

Kati Honkanen THL:stä, Raija Ojell KKP:stä, Katri Malmi Nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä NAVIsta ja Seppo Vesala Lahden seurakuntayhtymästä keskustelivat seurakuntien roolista maakunnallisessa LAPE-työssä.

 

Seurakuntien lapsiasiahenkilöiden valtakunnallinen seminaari kokosi lauantaina 7.10. Lahteen viitisenkymmentä aktiivista lasten ja nuorten edun puolustajaa.

Aamupäivän aikana pohdittiin lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) nykytilaa seurakunnissa ja etsittiin askelmerkkejä lapsen edun mukaiselle toimintakulttuurin muutokselle. Lahden seurakuntien lapsiasiahenkilöt avasivat kasvatus- ja perheasioiden johtaja Seppo Vesalan johdolla LAVA:n käytännön haasteita. Paikallisiin esimerkkeihin oli hyvä tarttua uusien ideoiden kehittämiseksi.

 

Miten uudistaa toimintakulttuuria niin, että lapsen oikeudet vahvistuvat?

Honkanen kertoi, että syntyvät maakunnat pyritään rakentamaan alusta asti lapsiystävällisiksi. Tämän tavoitteen toteuttamisessa yhteistyö lapsi- ja perhetyöstään tunnettujen seurakuntien kanssa on arvokasta. Joko teidän seurakuntanne tekee LAPE-yhteistyötä?

 

Lapset ja nuoret aktiivisina seurakuntalaisina

Tarja Holm ja Katri Malmi haastoivat aikuiset tukemaan nuoria seurakuntavaaleissa ja valtuustotyön opettelussa.

Iltapäivällä etsittiin keinoja vahvistaa lasten ja nuorten aktiivista seurakuntalaisuutta. Nuoret luottamushenkilöt Katri Malmi ja Tanja Holm osoittivat, että nuorilla on asiaa. Mutta saavatko kaikki nuoret oikeasti tilaa ja tuetaanko heidän vaikutusmahdollisuuksiaan riittävästi? Nuoren kirkon NAVI-ryhmän aktiivit toivoivat aikuisilta tukea etenkin seurakuntavaaleissa ehdolle asettumiseen ja oikeiden vaikuttamiskanavien löytämiseen.

Ympäristökasvatuksen asiantuntija Sanna Koskinen WWF:stä johdatteli yleisön vaikuttavan osallisuuden menetelmien aarrearkulle.

WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntija Sanna Koskisen esitys ei jättänyt avoimeksi sitä, miksi lasten ja nuorten aktiivinen osallistuminen on tärkeää niin nuorten oman identiteetin kuin seurakunnan kannalta. Yksilöiden kokemukset seurakuntalaisuudestaan muodostavat seurakunnan. Tomi Kiilakosken ajatusta lainaten: “Osallisuus on yksilön tunne ja yhteisön tila.” Koskinen tarjoili myös makupaloja vaikuttavan osallisuuden toiminnallisista menetelmistä.

 

 

 

Onko seurakuntaasi jo nimitetty lapsiahenkilö(t)?

Seurakuntien lapsiasiahenkilöt tukevat LAVA:n toteuttamista seurakunnan päätöksenteossa sekä toimivat sparraajana ja ideoijana silloin, kun vahvistetaan lasten ja nuorten seurakuntalaisuutta, heidän äänensä kuulumista ja osallisuutta.

Lapsiasiahenkilönä voi toimia joko seurakunnan luottamushenkilö tai työntekijä, mutta näiden yhteistyö tuottaa hedelmällisintä tulosta. Eräänä haasteena seminaaripäivän keskusteluissa nousi esiin se, että tieto esittelyyn tulevista asioista saavuttaa lapsiasiahenkilön usein liian myöhään. Työparina toimivat lapsiasiahenkilöt voivat yhdessä tunnistaa lasten ja nuorten etua koskevat asiat ajoissa. Parhaimmillaan lasten omat mielipiteet ja työntekijöiden hiljainen tieto voidaan ottaa huomioon jo silloin, kun asioita vasta suunnitellaan pantavaksi vierille.

Nuori kirkko ry:n koordinoima seurakuntien lapsiasiahenkilöiden verkosto toimii tiedotus- ja vertaistukikanavana jo yli 350 lapsiasiahenkilöille. Mukaan pääsee tilaamalla lapsiasiahenkilöiden uutiskirjeen, johon linkitämme ajankohtaista tietoa lapsen oikeuksista, tapahtumista ja koulutuksista sekä lapsiasiahenkilöitä palvelevista materiaaleista. Uutiskirjeen voit tilata tästä.

Teksti ja kuvat Suvielise Nurmi