Ajankohtaista

Nuoren kirkon valtuusto: perheiden hyvinvoinnin tukeminen ensisijaista

Porvoon väkivallanteko on järkyttänyt suomalaista yhteiskuntaa viime viikkoina. Moni meistä kysyy, mitä olisi voitu tehdä pienen lapsen elämän suojelemiseksi. Viranomaistoiminnan lisäksi Suomessa on kuitenkin onneksi laaja tukiverkosto lasten, nuorten ja perheiden tueksi. Isoa osaa siitä kannattelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja sen piirissä toimivat järjestöt.

 

“Porvoon järkyttävät tapahtumat saavat meidät etsimään syyllisiä. Tärkeämpää olisi kuitenkin etsiä ratkaisuja, joilla tällaiset teot voidaan jatkossa estää. Viranomaiset eivät yksin voi ehkäistä ihmisten epätoivoisia tekoja. Ennaltaehkäisemiseen tarvitaan ihmisten keskinäistä solidaarisuutta ja huolenpitoa: niin kansalaisyhteiskuntaa, järjestöjä kuin seurakuntia. Esimerkiksi kirkon perheneuvonta auttaa pareja, perheitä ja yksilöitä kodin kriisitilanteissa,” kiittää kansanedustaja Jutta Urpilainen, Nuoren kirkon valtuuston puheenjohtaja.

 

Nuori kirkko iloitsee siitä, että evankelis-luterilainen kirkko tarjoaa perheneuvontaa valtakunnallisesti yli 40 paikkakunnalla ja sen palveluja käyttää vuosittain noin 18 000 asiakasta. Seurakuntien toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja kohdatuksi perheiden vaikeissa elämäntilanteissa. Nuori kirkko toivoo, että seurakuntien vapaaehtoiset ja työntekijät kuulisivat entistä herkemmin ja ottaisivat entistä vakavammin pientenkin lasten huolet ja avun tarpeet, jotta Porvoon tapahtumien kaltaisilta tragedioilta vältyttäisiin. Järkyttävissä tilanteissa tarvitaan myös kriisi- ja keskusteluapua. Esimerkiksi Porvoon tapahtumien yhteydessä paikalliset seurakunnat jalkautuivat mm. surmapaikan läheisiin kouluihin keskustelemaan oppilaiden kanssa ja pitivät kriisipistettä auki yhdessä kaupungin sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Nuoren kirkon valtuusto ja hallituksen jäseniä valtuuston kokouksen jälkeen.

“Perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja varhainen puuttuminen ehkäisee kriisitilanteiden syntymistä tehokkaimmin. On tärkeää, että niin yhteiskunnan kuin kirkonkin piirissä panostetaan perheiden hyvään arkeen. Esimerkiksi lastensuojelun resurssointi tulisi jatkossakin olla ensisijainen painopiste.Lastensuojelutyötä tekevien hätähuuto on otettava vakavasti ja lakiin tulisi kirjata kuinka monta lasta maksimissaan yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla samanaikaisesti hoidettavanaan,linjaa Urpilainen. Porvoon traagisissa tapahtumissa toivoa herätti kuitenkin se, kuinka paljon se ihmisiä kosketti. “Pahuuden keskellä näkyi myös toisten ihmisten hyvyys. Yhteinen suru yhdisti ihmisiä.”

 

Nuori kirkko ry:n valtuuston syyskokous pidettiin 22.11. Helsingissä. Valtuusto on järjestön ylin päättävä elin. Nuori kirkko ry toimii evankelis-luterilaisen kirkon piirissä, tekee lasten ja nuorten äänestä kuuluvamman sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Koulutamme, vaikutamme, järjestämme tapahtumia, teemme digitaalista lapsi- ja nuorisotyötä, julkaisemme lehtiä ja oppaita.

 

Lisätiedot: valtuuston puheenjohtaja Jutta Urpilainen, p.050 511 3059