Ajankohtaista

Mika Savolainen valittu NAVI-sihteerin tehtäviin

 

Syksyn 2018 NAVI-sihteerinä toimii Mika Savolainen.

Nuori kirkko ry on valinnut NAVI-sihteerin sijaiseksi sosionomi – kirkon nuoristyönohjaajaopiskelija Mika Savolaisen syksyksi 2018. Mikalla on monipuolista kokemusta nuorisotyöstä, kirkollisesta vaikuttamisesta ja luottamustehtävistä seurakunnassa. NAVI-sihteeri osallistuu Nuorten aikuisten vaikuttamistoimintaan yhdessä NAVI-ryhmän kanssa. ”Kirkkomme koostuu jokaisesta sen jäsenestä, jolloin päätöksiin, joita sen sisällä tehdään, pitäisi pystyä kaikkien vaikuttamaan. Nuoret eivät ikänsä takia usein istu päättävissä elimissä, minkä takia onkin erittäin tärkeää huomioida heidät päätöksenteossa sekä antaa heille mahdollisuus itse kertoa mielipiteistään heidän omilla sanoillaan”, painottaa Mika nuorten kuulemisen ja nuorten mukana olon merkitystä kirkon päätöksenteossa. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii Nuorten kirkon yhteydessä edistääkseen nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksia kirkon piirissä. Tänä vuonna NAVI-ryhmä tukee erityisesti nuorten osallistumista seurakuntien ja kirkon päätöksentekoon kannustaen nuoria sekä ehdokkaiksi että äänestämään aktiivisesti syksyn seurakuntavaaleissa. Lisätietoa NAVI-ryhmästä ja materiaalia seurakuntavaalitoimintaan www.naviryhma.fi .