Ajankohtaista

Nuori kirkko ry satsaa lapsen ja nuoren hyvinvointiin tukemalla vanhemmuutta ja koko perhettä

Nuori kirkko ry on lasten ja nuorten asialla kirkossa ja yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointi on suorassa yhteydessä heidän perheidensä hyvinvointiin. Siksi järjestö panostaa vanhemmuuden tukemiseen ja perheiden voimavarojen vahvistamiseen.

Nuori kirkko ry työskentelee kaikenlaisten lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Uuden strategiansa mukaisesti järjestö fokusoi aiempaa enemmän lasten ja nuorten ulkopuolisuuden ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria arvioidaan olevan Suomessa noin 100 000. Lapsen ja nuoren ulkopuolisuus on usein sosiaalisesti periytyvää. Lapsiperheköyhyys on syventynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan tällä hetkellä 471 000 suomalaista elää tilanteessa, jossa heidän tulonsa eivät riitä arjen perustarpeisiin. Erityisen vakavia seurauksia köyhyydestä on lapsille ja nuorille. Köyhyys lisää ulkopuolisuuden riskiä merkittävästi, mm. rajaamalla pois mahdollisuuksia ja kuormittamalla perheen aikuisia.

 

Vanhemmuuden laatukin on usein periytyvää, ylisukupolvista. Vanhemmuus on kaikille vaativaa, mutta siihen on vaikeampaa kasvaa, jos on itse jäänyt vaille hyvää ja turvallista vanhemmuutta. Silloin on vaikeampaa solmia ja ylläpitää turvallisia, pysyviä kiintymyssuhteita, ja tarjota turvallista vanhemmuutta lapsille. Kuitenkin eri tavoin tuettuna on hauraistakin lähtökohdista käsin ja kuormittavassakin elämäntilanteessa mahdollista rakentaa vakaita ihmissuhteita ja hyvää vanhemmuutta.

 

Perheen suhteiden tärkeä alue on vanhempien parisuhde. Sen hyvinvointi on voimavara koko perheelle ja erityisesti lapsille ja nuorille. Siksi osana vanhemmuuden tukemista nähdään myös vanhempien parisuhteen vahvistaminen.

Heli Pruuki

Vanhemmuuden ja perheen tukemisen menetelmiä ja rakenteita luodaan ja käynnistetään yhteistyössä seurakuntien ja kirkon, yhteiskunnan toimijoiden sekä kasvatus-, perhe- ja parisuhdetyön järjestöjen kanssa. Vanhemmuuden ja perheen tukemisen erityisasiantuntijana aloittaa vuoden 2019 alusta TT, perhepsykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki. 

 

Heli Pruuki siirtyy Nuoreen kirkkoon perhetyön asiantuntijan tehtävistä Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat -yksiköstä. Aiemmin hän on työskennellyt mm. johtavana perheneuvojana Nurmijärven seurakunnassa ja oppilaitospappina Helsingissä. Heli on myös monipuolinen kirjailija, joka on julkaissut kymmeniä teoksia ja oppaita parisuhteen, itsetuntemuksen ja rippikoulun saralta. “Olemme todella iloisia saadessamme Helin osaksi Nuoren kirkon työyhteisöä. Hänessä yhdistyy laaja-alainen kasvatus- ja perhetyön osaaminen, vahva kehittämisote, luovuus ja erinomaiset verkostot. Uskon, että yhdessä saamme aikaan merkittäviä avauksia lasten ja perheiden hyväksi”, iloitsee Nuoren kirkon toiminnanjohtaja Sami Ojala.

Lisätiedot:

 

Heli Pruuki, 044 580 1600

Sami Ojala, toiminnanjohtaja, 044 371 3062