Ajankohtaista

Kaikilla nuorilla ei mene hyvin – avaimia arkeen Nuisku-koulutuksesta

”Omassa työssäni pyrin kiinnittämään yhä enemmän huomiota, miten tuon esiin yksilöllisyyttä ja jokaisen nuoren ainutlaatuisuutta, sanoo Nuisku-kouluttaja, nuorisotyönohjaaja Varpu Koivunen.

Nuorisotyönohjaaja Varpu Koivunen näkee läheltä polarisaation työssään ja yhteiskunnassa.  Nuisku-kouluttajana ja työnsä kautta hän ohjaa nuoria löytämään jokaiselle tarpeellisia ja hyödyllisiä vuorovaikutustaitoja.

”Nuoret ovat kautta aikojen halunneet kuulua joukkoon ja samaistua muihin. Siksi joukkoon kuulumattomuus ja joukosta ulos jättäminen tuntuvat erityisen pahalta kasvavasta, itseään etsivästä nuoresta”, sanoo nuorisotyöntekijä Varpu Koivunen Helsingin Lauttasaaren seurakunnasta.

”Omassa työssäni pyrin kiinnittämään yhä enemmän huomiota, miten tuon esiin yksilöllisyyttä ja jokaisen nuoren ainutlaatuisuutta. Ja miten kaikki voisivat hyväksyä ihmisen sellaisena kuin hän on.”

Mitä seurakuntatyössä tehdään polarisaation eteen?

”Seurakuntatyössä voi nostaa yksilöä esiin niin toiminnassaan kuin puheissaan. Näin tehdäänkin. Raamatun pohjalta nousevat ’sinä olet ihme’ ja rakkauden kaksoiskäsky ovat hyviä ohjenuoria niin omassa kuin seurakuntaelämässä. Kirkon kasvatuksessa tehdään paljon työtä toisten kunnioittamisen ja hyväksymisen eteen.”

Mitä taitoja nuorten elämässä tarvitaan, ettei jäisi varjoon?

”Nuoret tarvitsevat rohkaisua ja kannustusta itsetuntemukseen ja oman itsensä esille tuomiseen. Toisten hyväksyminen lähtee itsensä hyväksymisestä. Nuoret peilaavat itseään muiden kautta ja jos niissä peileissä on säröjä, esimerkiksi kiusaamista, syrjään jättämistä, arvostelua ja vääränlaista vuorovaikutusta, voi nuorelle tulla vääristynyt kuva itsestään. Vahva itsetunto ja usko itseensä sekä eri tilanteisiin sopivat sosiaaliset taidot auttavat läpi elämän.”

Mitä taitoja Nuisku-koulutus antaa ja mitä taitoja koulutuksesta voi saada?

”Nuisku-koulutus antaa hyviä demokraattisia taitoja vuorovaikutukseen ja itsensä tuntemiseen. Kurssi opettaa kuuntelemista, tunteiden tunnistamista sekä itsestään, ajatuksistaan ja toiveistaan rehellisesti kertomista. Kurssilla saa uuden näkökulman ja konkreettisia työkaluja vuorovaikutukseen ihmisten kanssa niin kotona perheenjäsenten kesken kuin koulussa, työpaikalla tai ystävien kanssa eri tilanteissa. Itseilmaisun lisäksi kurssilla oppii, mitkä asiat vuorovaikutuksissa toisten kanssa vaikuttavat minuun ja missä asioissa voin taas auttaa muita. Konkreettisten taitojen lisäksi kurssilla huomaa, miten hyvien ihmissuhteiden vaalimiseen tarvitaan tasavertaista asennetta. Asenne ja taidot kulkevat käsi kädessä.”

Mikä merkitys on Nuisku-koulutuksella?

”Moni nuori on kertonut, että Nuisku-koulutus on auttanut ymmärtämään vuorovaikutustaitojen merkityksen omassa elämässään. Nuori on saattanut ajatella olevansa muun muassa hyvä kuuntelija, mutta oppinut Nuiskussa, mitä oikeasti tarkoittaa, kun kuuntelee toista niin että hän tuntee tulleensa aidosti kuulluksi. Nuisku-kurssilla on oivallettu, miten esimerkiksi tunteet vaikuttavat omaan ja toisen käytökseen. Nuoret ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota omaan käytökseensä vuorovaikutustilanteissa ja rohkaistuneet kertomaan myös omista ajatuksistaan ja tunteistaan ääneen. Monen ystävyyssuhteet ovat syventyneet kurssilla opittujen taitojen käytön myötä.”

 

Seuraava Nuoren kirkon Nuisku-koulutus on 28.–30.1. ja 11.–12.3.2019 Järvenpäässä, Seurakuntaopistolla.