Ajankohtaista

Nuori kirkko: seksuaalisuus on Jumalan lahja, jota tulee tukea rippikoulussa

Nuorelle kirkolle kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat kaiken työn perusta. Jokaisella nuorella on oikeus kokea, että hän on  seurakunnassa hyväksytty, arvostettu ja tasavertainen.

 

Keskustelu rippikoulujen ja evankelis-luterilaisen kirkon seksuaalikasvatuksesta on vilkastunut viime viikkoina Suomen luterlaisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY) ja muiden kristillisten järjestöjen Kutsuvat sitä rakkaudeksijulkaisun aiheuttaman kritiikin vuoksi. Nuori kirkko haluaa muistuttaa, ettei julkaisu edusta kirkon virallista kantaa sen enempää seksuaalisuuden kuin rippikoulusuunnitelmankaan suhteen. Vuonna 2017 piispainkokouksessa hyväksytyn evankelis-luterilaisen kirkon yhteisen  rippikoulusuunnitelman mukaisesti “Seksuaalisuus on Jumalan ihmiseen luoma elämänvirta ja osa kaikenikäisen ihmisen olemusta. Kypsä ja terve seksuaalisuus sisältää rakastavan ja hyväksyvän suhtautumisen ihmisyyteen, sukupuolisuuteen, ruumiiseen ja seksuaalisuuteen. Rippikoulu voi tukea nuoria kasvamaan ihmisiksi, jotka pitävät arvossa koko elämäänsä, haluavat pitää huolta omasta ruumiistaan ja suojella sitä ja jotka kunnioittavat myös toista ihmistä ja hänen rajojaan.”

 

Nuori kirkko pitää erittäin valitettavana sitä, että joissain seurakunnissa rippikouluun tulevat nuoret kohtaavat Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjan  kaltaista materiaalia tai ajattelua. Jokaisella nuorella on oikeus kokea, että hän on seurakunnassa hyväksytty, arvostettu ja tasavertainen. Seurakuntien tulee tukea nuorten kasvua terveiksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi.  Osa tuota kasvua on oman seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin kanssa tasapainossa oleminen. “Pidämme tärkeänä, että esimerkiksi seksuaalieettisten kysymysten pohdintaan tarjotaan rippikoulussa ja kirkon nuorisotyössä turvallinen tila, ei niinkään saneltuja vastauksia”, kommentoi toiminnanjohtaja Sami Ojala.

 

Nuorelle kirkolle kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat kaiken työn perusta. Nämä arvot korostuvat erityisesti työssä lasten ja nuorten kanssa. “Nuorisotyössä ei voida opettaa esimerkiksi miehen olevan perheen pää. Se ei vastaa käsitystämme kaikkien ihmisten tasavertaisuudesta Jumalan edessä”, muistuttaa Ojala.  Nuori kirkko on seurakuntien perustama, juuriltaan yli 130-vuotias järjestö, joka mm. kouluttaa kirkon työntekijöitä rippikoulutyössä ja julkaisee rippikoulujen opetusmateriaalia yhdessä omistamansa kustantamo Kirjapajan kanssa.

Lisätiedot: Nuoren kirkon toiminnanjohtaja Sami Ojala 044 371 3061