Ajankohtaista

Nuoren kirkon valtuusto: Nuorille luottamushenkilöille on annettava vastuuta ja tukea seurakunnissa

 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien päättäjät valitaan seurakuntavaaleissa tulevana sunnuntaina 18.11. Ehdolla on aiempaa enemmän nuoria, ehdokkaista 7,3% on alle 30-vuotiaita. Suuremmilla paikkakunnilla nuorten ehdokkaiden määrä on vielä valtakunnallista keskiarvoa suurempi, esimerkiksi Jyväskylässä ehdokkaista 14% on alle kolmekymppisiä. Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää.

 

“Olen iloinen, että yhteensä 1179 nuorta toimijaa on valmiina kantamaan vastuuta oman seurakuntansa asioista. Tärkein työ on kuitenkin edessä vaalien jälkeen, kun valitut luottamushenkilöt aloittavat nelivuotiskautensa. Nuorena kirkkona haluamme haastaa seurakunnat antamaan vastuuta vaaleissa valituille nuorille. Paikkoja ei tarvitse aina jakaa  pelkästään valtuustovuosien perusteella. Uudet luottamushenkilöt tarvitsevat myös perehdytystä ja tukea toimintaansa. Toivon, että seurakunnat ottavat uudet päättäjät hyvin vastaan ikään katsomatta”, kommentoi Nuoren kirkon valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen.

Nuoren kirkon valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen

Seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot päättävät paikallisesti resursseista ja toiminnasta. Kirkkolaki velvoittaa seurakuntia arvioimaan päätöstensä lapsivaikutukset. Yksi keskeinen näkökulma on lasten ja nuorten yhdenvertaisuus. “Toteutuuko esimerkiksi alueellinen yhdenvertaisuus tällä hetkellä harvaan asuttujen ja kaupungeissa asuvien lasten välillä? Onko lapsilla samanlaiset mahdollisuudet harrastaa alueilla, jossa harrastuksiin ei pääse ilman autokyytiä? Millä keinoin seurakunnat voisivat edistää lasten ja nuorten alueellista yhdenvertaisuutta?” pohtii valtuuston jäsen, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen Kuopiosta.

 

Seurakuntavaaleissa Nuori kirkko on tehnyt vahvaa yhteistyötä Suomen Partiolaisten, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin, Suomen Nuorisovaltuustojen liiton ja Suomen NNKY-liiton kanssa nuorten innostamiseksi seurakuntavaaleissa yhdessä Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIn sekä Kirkkohallituksen kanssa. Seurakuntavaalien jälkeen järjestöt järjestävät valituille nuorille luotttamushenkilöille perehdytystä ja luovat valtakunnallista yhteistyöverkostoa.