Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön digitalisaatio – kysely seurakunnan työntekijöille

Nuori Kirkko kartoittaa digitaalisen nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen tilaa seurakunnissa. Kysely on suunnattu kirkon varhaiskasvattajille ja nuorisotyöntekijöille. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat-yksikön, sekä digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskus Verken kanssa.

Digitaalinen varhaiskasvatus ja nuorisotyö voidaan nähdä ennen kaikkea digitaalisen median (Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube yms.), sekä digitaalisen teknologian (mobiilisovellukset, valokuvaus, videot, pelit, virtuaalitodellisuudet, robotiikka yms.) hyödyntämisenä. Sen hyötynä voidaan nähdä lasten ja nuorten helpompi tavoitettavuus ja mahdollisuus kohtaamiseen heille luontaisissa ympäristöissä. Parhaimmillaan se voi kuitenkin olla myös toiminnan sisältö ja uudenlainen tapa innostavaan tekemiseen.   

Käsillä olevien kyselyiden avulla pyritään nyt selvittämään seurakunnan työntekijöiden toimintatapoja, asenteita, toiveita ja kehittämisehdotuksia koskien digitalisaation hyödyntämistä kasvatustyössä. Tavoitteena on pystyä jatkossa entistäkin paremmin tukemaan kirkon varhaiskasvatusta ja nuorisotyötä.

Kysely pyrkii myös vertaamaan muutosta viime selvityksissä ilmenneisiin tuloksiin. Valtakunnallisesti digitaalisen nuorisotyön tilaa seurakunnissa tutkittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 (Hintsala 2016). Kysely toteutettiin tuolloin yhteistyössä Verken ja Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Samalla Verke julkaisi aiheesta selvityksen kuntapuolelta (Lauha & Tuominen, 2017). Selvityksissä kävi ilmi työntekijöiden myönteinen suhtautuminen digitaalisen nuorisotyön mahdollisuuksiin. Oma osaaminen, selkeiden tavoitteiden puute ja uuden oppimiseen vaadittava aika koettiin suurimmiksi haasteiksi.

 

Varhaiskasvatuksen osalta tutkimus on ensimmäinen laatuaan, aiempaa selvitystä seurakunnista ei ole tehty.

 

Linkki nuorisotyön kyselyyn, vastausaikaa 27.3 asti: https://www.webropolsurveys.com/S/5DB6910CEA461D47.par

 

Linkki varhaiskasvatuksen kyselyyn, vastausaikaa 7.4 asti: https://www.webropolsurveys.com/S/CCBCBCAECDC7298A.par

 

Arvomme molempien kyselyiden osalta 100 euron lahjakortin Verkkokauppa.comiin vastaajien kesken. Kiitos ajastasi ja mahdollisuudestasi osallistua kyselyyn, mielipiteesi kuuleminen on tärkeää!