Ajankohtaista

Nuorten tulevaisuusseminaari – Kirkko2025

 

Nuorten tulevaisuusseminaaria vietettiin 5.–7.4.2019 Tampereella, kurssikeskus Aiton leirikeskuksessa. Kotoisaa tunnelmaa loi se, että osallistujina oli 120 nuorta ympäri Suomen, yli 50 eri seurakunnasta ja järjestöstä. Seminaari on toteutettu idealla nuorilta nuorille. Seminaarin sisältöä ja aiheita on ideoinut nuorten työryhmä, joka on valittu edellisvuoden seminaarin osallistujista, jossa myös NAVI-ryhmä on edustettuna. Nuoret ovat edustaneet omia hiippakuntiaan ja näin on pyritty mahdollistamaan se, että jokaisen alueen kädenjälki näkyy seminaarissa.

Työryhmän aikaansannos, eli onnistunut seminaari olikin nuorten näköinen. Seminaarin odotetuimpana osiona järjestettiin työpajoja, joissa keskusteltiin kirkon julkisuuskuvasta sekä tulevaisuudesta, seksuaalisuuden ja sukupuolen roolista kirkon toiminnassa ja unelmien seurakunnasta. Työpajoissa nuoret pääsivät keskustelemaan vapaasti, turvallisessa tilassa. He pääsivät myös jakamaan ajatuksiaan kirkolliskokouksen edustajien kanssa, tulevaisuus- ja hallintovaliokunnasta, sekä arvovaltaisten piispojen kanssa. Keskustelua herätti esimerkiksi seurakuntatoiminnan sukupuolittuneisuus, nuorten osallistaminen toiminnan, kuten nuorten iltojen, suunnittelemisessa sekä yhteinen tahto siirtää keskustelua pienistä yksityiskohdista kohti suuria linjoja ja yhteisiä arvoja, yhteistä uskoa.

Yhteiskeskustelussa kysymyksiä käsiteltiin siten, että jokainen osallistuja, aina kirkolliskokousedustajia ja piispoja myöten, sai kertoa omat ratkaisunsa työpajoissa valmisteltuihin kysymyksiin. Mitä arkkipiispa mahtaisikaan vastata kysymykseen, miksi kirkon tulisi hyväksyä jokainen ihminen sellaisenaan, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja taustasta huolimatta?

Sen saat selville vain osallistumalla Nuorten tulevaisuusseminaariin – Kirkko2030, 27.–29.3.2020 ja kysymällä sitä itse!

Teksti: Hanna Kivimäki
Kuva: Mika Savolainen