Ajankohtaista

Nuoren kirkon valtuusto: hallitusneuvotteluissa muistettava lapsiperheiden tukeminen

Ylisukupolvisen eriarvoistumisen pysäyttämisen tulisi olla loppusuoralla olevien hallitusneuvotteluiden keskiössä. Useiden eri tutkimusten mukaan vanhempien ja perheiden elämää kuormittavilla tekijöillä on merkittävä vaikutus ihmisen myöhempään hyvinvointiin. Näihin kuormitustekijöihin puuttumalla voidaan ehkäistä ongelmien kasautumista sekä tukea perheitä.

Tulevan hallituksen on tärkeää tarkastella kaikkien hallitusohjelmassa sovittujen tavoitteiden vaikutuksia lapsiin ja lapsiperheisiin. Näin otettaisiin selviä askeleita lapsistrategiatyön pohjustamisessa visioitua lapsi- ja perheystävällistä yhteiskuntaa kohti, ja luotaisiin selkeitä toimenpiteitä hallituskaudet ylittävän lapsistrategian toteuttamiseksi” painottaa valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen.

Lasten oikeuksiin ja tietoon perustuvien toimenpiteiden kautta voitaisiin huomioida nykyistä merkittävästi paremmin esimerkiksi pienten lasten vanhempien tukeminen, sillä juuri heidän tiedetään olevan äärimmäisen kuormittuneita työn ja perhe-elämän yhdistämisessä. Kuormittumisen tiedetään olevan osasyy siihen, miksi ongelmat perheissä kasautuvat.

Meille seurakuntien ja kolmannen sektorin työntekijöille näkyy karulla tavalla lapsiperheiden jaksamisen ongelmat. On selvää, että tukea tarvitaan entistä enemmän”, pohtii valtuuston jäsen, Malmin seurakunnan nuorisotyönohjaaja Eppu Rantala.

Erityisen tärkeää olisi edistää hallitusohjelman kautta yhteiskuntaa, joka huomioi pienten lasten perheiden tarpeet. Tässä työssä tulisi hyödyntää niin julkisen kuin kolmannen sektorin kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä ja jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä.

Nuori kirkko ry:n valtuuston kevätkokous pidettiin 28.5.2019 Helsingissä. Valtuusto on järjestön ylin päättävä elin.

Lisätiedot: Nuoren kirkon valtuuston puheenjohtaja Jutta Urpilainen, p.050 511 3059