Ajankohtaista

Nuoren kirkon Luotu liikkumaan -hanke edistämään nuorten arkiliikuntaa seurakunnissa

Tutkimusten mukaan vain puolet alakouluikäisistä pojista ja kolmasosa tytöistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, ja murrosiässä liikunnan määrä vähenee edelleen. Nuori kirkko ry haluaa pysäyttää tämän huolestuttavan kehityksen ja nivoa liikuntaa enemmän osaksi nuorten arkea. 

Lokakuun lopussa käynnistyy opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Nuoren kirkon Luotu liikkumaan-hanke, jonka tavoitteena on tukea nuorten arjessa jaksamista, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Oikein toteutettuna liikunnalla on näitä kaikkia asioita edistävä vaikutus. Liikunnan merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja myös syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä on todettu lukuisissa tutkimuksissa.

Nuori kirkko tulee yhdessä seurakuntien kanssa kehittämään seurakuntien jo olemassa olevien toimintojen osaksi uusia tapoja liikuttaa niihin osallistuvia nuoria siten, että hankkeen aikana 1000:lle vähän liikkuvalle nuorelle mahdollistuu säännöllinen liikunta. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti rippikoulu- ja isosikäiset, 15-18-vuotiaat nuoret.

“Hankkeen kantavana ajatuksena on kannustaa ihan kaikkia liikkumaan. Siksi sisällöt suunnitellaan niin, että ‘höntsäliikuntakerhoihin’ voi osallistua myös nuori, jolle liikunta ei vielä ole osa arkea. Liikuntakerhojen ovet ovat auki aivan kaikille” innostaa hankekoordinaattori Markku Autio Nuoresta kirkosta, ja jatkaa:

“Liikuntakerhojen sisällöt lähtevät seurakuntien ja erityisesti nuorten isosten omista hyvistä kokemuksista. Lisäksi hankkeen avulla pyritään tukemaan ja kehittämään seurakuntien toimintamalleja, jotka mahdollistavat nuorten liikunnan osana seurakuntien toimintaa.”

Hankkeessa painottuu erityisesti nuorten osallisuus, sillä kerhojen sisältöjen koordinointivastuun ottavat viime kädessä seurakuntien “liikuntaisoset”. Hanke alkaa pilottivaiheella, jossa mukana on kolmesta viiteen seurakuntaa, jossa liikuntaisoset alkavat vetää esimerkiksi rippikoulun ja seurakunnan muun toiminnan ohessa matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Pilotoinnista saatujen kokemusten ja toiminnan kehittämisen kautta hanketta on tarkoitus laajentaa useisiin muihinkin seurakuntiin vuoden 2020 aikana.

Luotu liikkumaan-hanke alkaa pilottien eli Kajaanin, Kuopion ja Varkauden seurakuntien yhteisellä starttipäivällä Partaharjun leirikeskuksessa 26.-27.10. ja jatkuu koko vuoden 2020.

 

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Markku Autio (markku.autio@nuorikirkko.fi, 044 787 8334)