Ajankohtaista

Nuoren mielipide on oikea mielipide

Nuorten mielipiteillä ja ajatuksilla tulisi olla seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa suuri merkitys. Seurakuntien nuorisotyössä nuoret ovat yhä useammin mukana niin toiminnan suunnittelussa kuin sen toteutuksessa. Seurakuntien päätöksentekoon nuorilla on toistaiseksi ollut vain vähäisiä mahdollisuuksia osallistua.

Nyt tähän asiaan on tulossa odotettu muutos, kun nuorten vaikuttajaryhmät ovat tulossa seurakuntia velvoittavaksi toiminnaksi. 

Kirkolliskokouksen päätettävänä on nuorten vaikuttajaryhmiä koskeva esitys. Kirkkojärjestystä ehdotetaan muutettavaksi niin, että jokaiseen seurakuntaan perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä, jota kuullaan niin toiminnan toteutuksessa kuin hallinnon päätöksiä valmisteltaessa.

Mikä parasta, nuoret ovat itse mukana pohtimassa, kun mietitään paikallisesti vaikuttajaryhmän kokoa tai toimintaperiaatteita. Luvassa ei siis ole yhtä ylhäältä saneltua mallia, vaan toimintaa voidaan kehittää joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti seurakuntien erilaisuutta kunnioittaen.

Tarkoitus ei ole raskauttaa hallintoa. Tämä on suuri mahdollisuus ja edistysaskel nostaa nuorten yhdenvertaisuutta seurakuntalaisina. 

Jatkuva vuorovaikutus nuorten ja päättäjien välillä on tärkeää. Nuoret ovat seurakuntalaisia, joiden haluamme kokevan seurakunnan omaksi paikakseen juuri nyt, jotta näin olisi myös tulevaisuudessa.

Yhteisöön kuuluminen eli kokemus seurakuntalaisuudesta syntyy kuulluksi tulemisesta ja yhteisen todellisuuden jakamisesta. Siksi nuorilta on kysyttävä suoraan mielipidettä valmisteilla olevista asioista, siksi nuorille on luotava mahdollisuuksia olla toimijoita seurakunnassa, ei vain toimintaan osallistujia.

Vaikuttajaryhmätoiminta mahdollistaa nuorten osallisuuden siihen, millainen kirkko ja seurakunta meillä yhdessä on.

Tarja Liljendahl
nuorisosihteeri

Sami Ojala
toiminnanjohtaja

Nuori kirkko ry

 

Julkaistu Kotimaa-lehden mielipidepalstalla 1.11.2019