Ajankohtaista

Nuori kirkko organisoi johtamistaan uudelleen

Seurakuntien palvelujärjestö sekä lasten ja nuorten osallisuuden puolestapuhuja Nuori kirkko ry on toiminut yhdistyneenä järjestönä noin kolme vuotta. Järjestö sai uuden yhtenäistävän strategian vuosi sitten, mikä antaa eväitä myös järjestön toimintojen sekä johtamisen uudelleenjärjestämiselle.

Järjestön koulutustoiminnan roolia vahvistetaan jakamalla aiemman Kehittäminen ja palvelut -yksikön johtovastuut kahtia, Koulutuspalveluihin sekä Kehittämis- ja jäsenpalveluihin.

Johtajina näissä kahdessa tiimissä tulevat toimimaan Timo Tulisalo koulutuspalveluiden johtajana ja Heli Pruuki kehittämis- ja jäsenpalveluiden johtajana.

Timo Tulisalo on toiminut työurallaan ennen Nuoren kirkon hallintojohtajan työtä pääasiassa henkilöstön kehittämisen ja kouluttamisen työtehtävissä (HKKK Johtamiskoulutus nyk. Aalto EE, Metalliteollisuuden Keskusliitto ry, Helsingin yliopisto, Kirkon koulutuskeskus) sekä asiakassuhteista ja markkinoinnista vastaavana johtajana Editan kustannustoiminnassa.

”Olen iloinen mahdollisuudesta päästä tiiviimpään yhteistyöhön seurakunnissa toimivien kasvatuksen ammattilaisten kanssa”, koulutusjohtajaksi siirtyvä Timo Tulisalo sanoo. “Pääsen mukaan osaavaan tiimiin. Haluamme tukea henkilöstökoulutuksen keinoin kasvun polun varrella tapahtuvia kohtaamisia lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Toivomme, että kykenemme yhä paremmin huomioimaan seurakuntien erilaiset toimintaympäristöt ja niiden haasteet kasvatustyössä.”

Timo Tulisalon kuva. Kuvaajana Juha Kinanen.
Timo Tulisalo. Kuvaajana Juha Kinanen.

Heli Pruuki puolestaan on työskennellyt koko työuransa ajan kirkon kasvatuksen ja perhetyön eri tehtävissä: nuoriso- ja rippikoulupappina, lapsityön pappina, Nuorten Keskuksen projektikoordinaattorina, perheneuvojana, perheneuvontayksikön johtajana ja KKP:n asiantuntijana sekä väitellyt sosiaalietiikan alalta, opiskellut pari-, perhe- ja seksuaaliterapeutiksi sekä työnohjaajaksi. Johtamiskokemusta Helillä on reilun seitsemän vuoden ajalta, ja hän on kirjoittanut ja kouluttanut juuri tällä kentällä useista eri näkökulmista.

“Olen tehnyt ja nähnyt Nuoren kirkon toimintakenttää niin monesta näkökulmasta, että on todella innostavaa tarttua uusiin haasteisiin ja lähteä viemään järjestöämme entistä enemmän strategiamme viitoittamaan suuntaan!” Pruuki toteaa. 

Heli Pruukin kuva. Kuvaajana Uzi Varon.
Heli Pruuki. Kuvaajana Uzi Varon.

Lisäksi järjestöön tullaan rekrytoimaan talous- ja hallintopäällikkö, jonka tehtäväkenttänä on tukipalveluiden esihenkilö- ja asiantuntijatehtävät.

 

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja Sami Ojala (044 371 3062, sami.ojala@nuorikirkko.fi)