Ajankohtaista

Nuoren kirkon valtuusto: Kirkon elinvoimaisuus on nuorissa

Tiedote 2.12.2019 

 

Nuoren kirkon valtuusto toivoo, että seurakunnat panostavat resurssejaan merkittävästi nuorten osallisuuden toteuttamiseen. 

Kirkolliskokous teki historiallisen päätöksen marraskuun alun kokouksessaan linjatessaan, että jokaiseen evankelis-luterilaiseen seurakuntaan perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä. Kirkkolain muutoksen myötä vaikuttajaryhmiä tullaan perustamaan ympäri Suomea, joko seurakunnan omina, tai useamman seurakunnan tai rovastikunnan kanssa yhteisinä. Ryhmien perustaminen tapahtuu yhdessä nuorten kanssa miettien, mikä on paikallisesti tarkoituksenmukaista.

Nuorten vaikuttajaryhmä tulee olemaan seurakunnan toiminnan suunnittelu- ja toteutusryhmä, joka on asetettu hallinnollisesti ja jota tulee kuulla osana hallinnollisia päätösprosesseja. Kirkkojärjestyksen muutoksella ei siis luoda uutta päätöksentekojärjestelmää seurakuntavaalien rinnalle, mutta tarkoituksena on vahvistaa nuorten osallistumismahdollisuuksia ja nuorten näkökulmien välittymistä päätöksentekijöille. 

Vaikuttajaryhmiä koskevassa suunnittelutyössä tulisikin nyt erityisesti huomioida nuorten monipuolinen osallistaminen, sillä se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia koko seurakunnan toiminnan kehittämiseen alhaalta ylöspäin. 

“Sen lisäksi, että nuoret voivat suunnitella ja ottaa kantaa itselle suunnattuihin toimintoihin, onkin ensiarvoisen tärkeää muistaa, että nuorille annetaan monipuoliset mahdollisuudet osallistua seurakunnan kehittämiseen. Esimerkiksi toiminnan sisällöt, arvovalinnat ja vaikkapa nuorisopastorin rekrytointi ovat kaikki asioita, jotka varmasti kiinnostavat myös nuoria”, pohtii Nuoren kirkon valtuuston jäsen, nuorisotyönohjaaja Sami Nortunen Seinäjoen seurakunnasta, ja jatkaa: “Nuorten osallistuminen antaa vastavuoroista kaikupintaa myös työntekijöille heidän suunnitellessaan toimintaa yhdessä nuorten kanssa.”

Esimerkiksi Tampereella nuorten vaikuttajaryhmän edustajat saavat läsnäolo- ja puheoikeuden seurakuntaneuvostojen sekä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksiin. Nuoret saavat kuitenkin itse päättää, mihin asioihin haluavat ottaa kantaa ja toimintaa kehitetään tulevan vuoden aikana myös valmistelun ja lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Nuoren kirkon valtuusto painottaakin nyt, että seurakunnat toteuttaisivat nuorten osallisuutta Tampereen esimerkin valossa toiminnallisesti ja hallinnollisesti, ja kulloinkin sopivalla tavalla niin vapaamuotoisesti kuin muodollisestikin.

“Aikuiset tulevat luontevasti kuulluiksi seurakuntien luottamushenkilöinä toimiessaan. Nuorten mielipiteet puolestaan voivat helposti jäädä  vain nuorille itselleen osoitetun toiminnan osaksi. Nuorten vaikuttajaryhmä on väylä, joka auttaa päättäjiä tekemään päätöksiä, joissa nuorten ajatukset on paitsi kuultu, myös otettu huomioon”, huomauttaa Nuoren kirkon valtuuston varapuheenjohtaja Timo Korhonen.

“Nuoret ovat valmiita rakentamaan heille tärkeitä yhteisöjä. Meillä on oltava tulevaisuudessa kirkko, jossa nuoret haluavat toimia, ja siksi nuoria on kuultava juuri nyt, eikä vasta tulevaisuudessa”, erityisnuorisotyönohjaaja Tarja Vehkaoja Kajaanin seurakunnasta summasi koko valtuuston ajatuksia.

Seurakuntien ei tarvitse jäädä vaikuttajaryhmien perustamistyössään yksin. Nuoren kirkon yhteydessä toimiva NAVI-ryhmä on Kirkon kasvatus ja perheasioiden sekä Nuoren kirkon kanssa yhteistyössä luonut materiaaleja ja työkaluja nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistämiseen.  

 

Nuori kirkko ry:n valtuuston syyskokous pidettiin 2.12.2019 Helsingissä. Valtuusto on järjestön ylin päättävä elin.

 

Lisätietoja:

valtuuston varapuheenjohtaja Timo Korhonen (timo53korhonen@gmail.com)

viestinnän ja vaikuttamisen johtaja Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen@nuorikirkko.fi, 0445456592)