Ajankohtaista

Nuori kirkko käynnistää äänestyksen järjestön uudeksi nimeksi!

Nuori kirkko ry on päättänyt käynnistää äänestyksen löytääkseen järjestölleen uuden nimen. 

Järjestön toiminnanjohtajan Sami Ojalan mukaan “nykyinen nimi assosioituu vahvasti vapaiden suuntien kirkkoon, ei luterilaisiin seurakuntiin, eikä tuo esille asemaamme lasten ja nuorten puolestapuhujana. Arjen työmme eri tilanteissa meidät joko sekoitetaan muihin kirkkokuntiin tai ajatellaan meidän olevan jokin erillinen uusi kirkko – ei luterilaisen kirkon yhteydessä toimiva järjestö.” 

Nuori kirkko ry syntyi vuoden 2017 alussa, kun Seurakuntien Lapsityön Keskus, PTK – poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus yhdistyivät. Yhdistymisen taustalla oli pyrkimys löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen.

Nuori kirkko ry tukee sääntöjensä mukaisesti lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvelee evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. 

Arvojemme mukaisesti olemme järjestönä rohkeasti kristittyjä ja kirkon asialla, mutta nykyisenkaltainen rahoituspohjamme tarvitsee tulevaisuudessa laaja-alaista ja monipuolista yhteistyötä esimerkiksi yritysten ja säätiöiden kanssa. Nimemme saattaa tällä hetkellä karkottaa pois osan potentiaalisista yhteistyökumppaneista”, Ojala kertoo.

Tästä syystä on päätetty käynnistää neuvoa-antava äänestys järjestön uudeksi nimeksi.

Äänestyksen kautta haetaan ehdotuksia nimeksi, joka kuvaisi paremmin järjestön toimintaa ja kohderyhmää. Nimen vaihtaminen ehdotusten pohjalta ei ole kuitenkaan kiveen hakattua, vaan tulemme tekemään harkintaa nimen soveltumisesta järjestöllemme”, Ojala vielä tarkentaa.

Oman nimiehdotuksen tai kannatuksen jo jätetyille ehdotuksille voi tehdä osoitteessa https://padlet.com/Nuorikirkko/nimiaanestys .

Ehdotuksia otetaan vastaan aikavälillä 3.12.2019-20.1.2020. 

Koko järjestö toivoo, että ehdotuksia nimeksemme tulisi erityisesti lapsilta ja nuorilta. Kannustamme lämpimästi pohtimaan asiaa oman työyhteisön, seurakunnan, lapsi- tai nuorisoryhmän kanssa.

 

Lisätiedot: 

toiminnanjohtaja Sami Ojala (044 371 3062, sami.ojala@nuorikirkko.fi)

Tags