Ihmetoimintaa

Ihmetoimintaa - Arviointimenetelmiä rippikouluun

Ihmetoimintaa – Arviointimenetelmä rippikouluun on apuväline nuorten osallisuuden lisäämiseksi rippikoulussa. Materiaali on tehty yhteistyössä Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiain yksikön kanssa.

Opas sisältää rippikoulukäyttöön tarkoitettuja työskentelyjä, joiden avulla voi yhdessä
nuorten kanssa asettaa tavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista koko rippikoulun ajan.