Aamu- ja iltapäivätoiminta

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on vakiintunut keskeiseksi osaksi kirkon kasvatustyötä. Iltapäivätoiminta alkoi seurakunnissa 1970 -luvulla. Nykyään seurakunnat järjestävät koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa hallinnollisessa yhteistyössä kuntien kanssa.

Kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnassa painottuvat lapsesta välittäminen, yhteistyö perheiden kanssa, kristillinen kasvatus, monipuolinen ja laadukas toiminta sekä koulutetut työntekijät. Pienen koululaisen ei tarvitse viettää iltapäiviä yksin vaan hän saa päivittäin olla turvallisen aikuisen seurassa, virkistyä ja osallistua häntä kiinnostavaan toimintaan.

Kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistapa perustuu valtakunnallisiin aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaaviin päätöksiin. (Perusopetuslaki, ohjaajien kelpoisuusasetus sekä toiminnan valtakunnalliset perusteet). Evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat yksi kuntien aamu-ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajista. Seurakunnat ovat suurin palveluntuottaja kunnan itse järjestämän toiminnan lisäksi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältöjä pidetään esillä uudessa Kerhotyöryhmässä, jossa on kirkkohallituksen koolle kutsumana edustettuna monia järjestötoimijoita vahvistamassa ja kehittämässä yhteistyötä kerhotoiminnan saralla sekä tekemässä yhdessä vaikuttamistyötä laajasti kerhotoiminnan eteen. Työryhmän missiona on lasten ja nuorten hyvä päivä koulussa.