Kehittäminen ja palvelut

Kehittäminen ja palvelut

Eija Kallinen
Johtaja, kehittäminen ja palvelut

Eija johtaa järjestön kehittäminen ja palvelut -yksikköä. Parhaiten hän tuntee nuorten ja nuorten aikuisten parissa seurakunnissa tehtävää työtä, mutta on yhtä innostunut yksikössä kehitettävästä varhaiskasvatuksen ja kouluikäisten parissa tehtävästä työstä.

eija.kallinen@nuorikirkko.fi
puh. 0400 105073
Twitter

Varhaiskasvatuksen osaamisalue

Mari Torri-Tuominen
Kouluttaja
musiikki ja jumalanpalveluselämä, Virsivisa

Marin vastuualueisiin kuuluvat varhaiskasvatuksen musiikki sekä kokonaisvaltainen jumalanpalveluselämä niitä tukevine materiaaleineen (Lasten virsi, Kirkkomuskarit).

mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi
puh. 050 5851071

Tiina Haapsalo
Kouluttaja
varhaiskasvatuksen osaamisalue

Tiinan vastuualueisiin kuuluvat varhaiskasvattajien kouluttaminen ja varhaispedagogiikan edistäminen.

tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi
puh. 040 5084554

Johanna Heikkinen
Kouluttaja
varhaiskasvatuksen osaamisalue

johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi
puh. 050 5250349

Marjo Suominen
Toimitussihteeri, verkkovastaava

marjo.suominen@nuorikirkko.fi
puh. 041 430 6653

Kouluikäisten parissa tehtävän työn osaamisalue

Maara Kosonen
Kouluttaja
kouluikäisten parissa tehtävän työn osaamisalue

Maaran osaamista ovat varhaisnuorisotyön menetelmät ja työmuodon kehittäminen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöt. Koulutukseltaan Maara on sosionomi (ylempi amk), diakoni ja kirkon nuorisotyönohjaaja.

maara.kosonen@nuorikirkko.fi
puh.0400 541957

Eila Musikka
Kouluttaja, Etelä-Suomi (Espoon, Helsingin ja Tampereen hiippakunnat sekä Turun arkkihiippakunta)
kouluikäisten parissa tehtävän työn osaamisalue

(Jukka Jylhän sijainen 1.9.-31.12.2018)

Eilan vahvuuksia ovat muun muassa kouluyhteistyön kehittäminen, leiri- ja erätaidot sekä partio. Koulutukseltaan Eila on sosionomi ja kirkon nuorisotyönohjaaja.

eila.musikka@nuorikirkko.fi
puh. 044 712 9207

Suvielise Nurmi
Kouluttaja
kouluikäisten parissa tehtävän työn osaamisalue

Suvielisen vastuualueita ovat varhaisnuorisotyön kehittäminen, julkaisutoiminnan koordinointi ja Rauha -teemavuodet.

Järjestön toiminnassa hänelle kuuluvat paitsi kouluikäisten parissa tehtävän työn haasteet, myös eettisen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen kannattelu, erilaiset kirjahankkeet sekä osallisuuden vahvistaminen. Taustaltaan Suvielise on pappi, opettaja ja ympäristöetiikan tutkija.

suvielise.nurmi@nuorikirkko.fi
puh. 0400 357030

Markku Autio
Kouluttaja, Lapuan- ja Oulun hiippakkunnat
kouluikäisten parissa tehtävän työn osaamisalue

Markun vankka osaaminen liittyy retkeilyyn, erätaitoihin, toiminnallisuuteen ja luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Koulutukseltaan Markku on kirkon nuorisotyönohjaaja, valmentaja ja kaupan alan esimies.

markku.autio@nuorikirkko.fi
puh. 044 7878334

Nuorten parissa tehtävän työn osaamisalue

Tarja Liljendahl
Nuorisosihteeri
nuorten parissa tehtävän työn osaamisalue

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen: NAVI-sihteerin tehtävät, Kirkko 2025 ja Isosten mediateekki.

tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi
puh. 0400 279376

Sanna Jattu

Sanna Jattu
Koulutussuunnittelija
nuorten parissa tehtävän työn osaamisalue

Sannan vastuualue on koulutustoiminnan suunnittelu. Hänen koulutusotteessaan olennaista on oppimisen ohjaaminen dialogisesti käyttäen osallistumaan kutsuvia työskentelytapoja. Koulutuksissa keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi rippikoulun pedagogiikka, isostoiminta ja mobiilioppiminen. TM, pastori, uskonnonopettaja.

sanna.jattu@nuorikirkko.fi
puh. 040 0105072

Christina Alho
Koulutuksen assistentti

christina.alho@nuorikirkko.fi
puh. 0400 182278

Elise Kyttä
Kurssisihteeri
nuorten parissa tehtävän työn osaamisalue

Elise vastaa kansainvälisistä rippikouluista, nuorille suunnatuista leireistä, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä koulutuksen aluetoiminnasta.

elise.kytta@nuorikirkko.fi
puh. 040 7318578

Ville Viljakainen
Erityisnuorisotyön sihteeri
nuorten parissa tehtävän työn osaamisalue

Villen työhön kuuluu kirkon erityisnuorisotyön tukeminen. Hänen päävastuualueensa ovat Palveluoperaatio Saappaan valtakunnallinen toiminta ja kehittäminen.

ville.viljakainen@nuorikirkko.fi
puh. 0400 105071
Palveluoperaatio Saappaan Instagram ja  Twitter

Veijo Kiviluoma
Suunnittelija, Moottoripaja-hanke
nuorten parissa tehtävän työn osaamisalue

Veijon erityisalaa on ulkopuolisuuden ehkäisy. Hänelle on vastuu Moottoripaja-toiminnan projektista.

veijo.kiviluoma@nuorikirkko.fi
puh. 044 7437000

X