Jäsenet ja piirit

Jäsenet ja piirit

Nuori kirkko ry:lle on muodostunut kirkon lapsi- ja nuorisotyössä selkeä palvelujärjestön rooli sille annettujen toimeksiantojen, yhteistyösopimusten ja kehittyneen käytännön perusteella.

Nuori kirkko palvelee jäsenistöään kehittämällä ja tukemalla seurakunnissa tehtävää lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu- ja erityisnuorisotyötä sekä isostoimintaa ja nuorten aikuisten parissa tehtävää työtä.

Yhdistyksen luonne palvelujärjestönä ja seurakuntien järjestönä näkyy muun muassa siinä, että 90 % Suomen kirkon seurakunnista on yhdistyksen jäseninä.

Nuori kirkko ry:n jäsenenä voivat olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, seurakuntayhtymät sekä yhdistyksen tarkoitusta edistävät oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt.