Nuori kirkko

Jotta lapsen ja nuoren ääni kuuluisi paremmin

 

Nuori kirkko on evankelis-luterilaisten seurakuntien muodostama palvelujärjestö, jonka toiminta kattaa koko kasvun kaaren vauvasta nuoriin aikuisiin. Eri ikäkausiin liittyvän toiminnan lisäksi järjestö kehittää ikäkausien rajat ylittävää yhteistyötä, joka kattaa uuden nuorisolain mukaisesti toiminnan 0-28- vuotiaiden parissa.

 

Nuori kirkko tukee sääntöjensä mukaisesti lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvelee evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.

 

Nuori kirkko kehittää ja palvelee jäsenistönsä toimintaa:

  • Tarjoamalla ammatillista täydennyskoulutusta ja ajankohtaista koulutusta sekä itsenäisesti että yhteistyössä mm. Seurakuntaopiston ja Kirkkohallituksen kanssa
  • Järjestämällä neuvottelupäiviä ja ammatillisia kohtaamisia eri ikäryhmien (varhaiskasvatus, kouluikäiset, nuoret) parissa työskenteleville
  • Tuottamalla eri ikäisten lasten ja nuorten parissa toimiville ohjaajille ja vapaaehtoisille materiaalia ja menetelmiä kristillisen kasvatuksen tueksi
  • Julkaisemalla lehtiä eri ikäryhmien kanssa toimiville kasvattajille ja ylläpitämällä digitaalisia toimintaympäristöjä lapsille ja nuorille
  • Toteuttamalla kehittämishankkeita yhdessä jäsenistön ja laajan yhteistyöverkoston kanssa (tällä hetkellä järjestössä keskitytään ikärajat ylittävän työn kehittämiseen seurakuntien kasvatustyössä sekä digitaalisen lapsi- ja nuorisotyön, uuden rippikoulusuunnitelman mukaisen oppilaiden ohjaamisen ja varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen kehittämiseen)
  • Ehkäisemällä lasten ja nuorten ulkopuolisuutta tukemalla seurakuntia ottamaan käyttöön mm. Palveluoperaatio Saappaan ja Moottoripaja -toimintaa, Tekstari- ja NettiTupu palvelun sekä Piki -pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn menetelmän
  • Vahvistamalla lasten ja nuorten osallisuutta tukemalla lapsiasiahenkilöiden työtä seurakunnissa, tuottamalla materiaalia lapsivaikutusten arviointiin, järjestämällä Nuorten tulevaisuusseminaarin, kutsumalla nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI -ryhmän koolle sekä tukemalla nuoria ehdokkaita kirkollisten vaalien äänestäjinä ja ehdokkaina
  • Täydentämällä seurakuntien kokoavaa toimintaa järjestämällä vuosittain kansainvälisiä rippikouluja ja alueellisia kerhonohjaajapäiviä, hiippakunnallisisa tai temaattisia leirejä sekä joka 4. vuosi Partaharjun suurleirin lapsille, nuorille ja perheille

 

Nuori kirkko toimii sillanrakentajana kirkon ja yhteiskunnallisten toimijoiden välissä. Järjestö on vahva lasten ja nuorten äänen käyttäjä. Järjestö vahvistaa seurakuntien varhaiskasvatuksen ja kouluikäisten tyttöjen ja poikien asemaa sekä nuorisotyön painoarvoa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

 

Nuori kirkko syntyi vuoden 2017 alusssa, kun Seurakuntien Lapsityön Keskus, PTK – poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus yhidstyivät. Yhdistymisen taustalla on pyrkimys löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen.

Seurakuntien Lapsityön Keskus

Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry. (SLK) oli kirkon vanhin kasvatuksen alan järjestö. Sen edeltäjä Suomen Evankelis-luterilainen Pyhäkouluyhdistys perustettiin Tampereella 23.8.1888. Nimi muutettiin vuonna 1991.

SLK on ollut edelläkävijä seurakunnallisen lapsi- ja perhetyön kehittämisessä. Sille on aikanaan uskottu paitsi pyhäkoulu- myös päiväkerhotyön kehittäminen. Myös mm. perhemessukäytäntö rantautui Suomeen järjestön kautta.

Sittemmin toiminta laajentui kattamaan monipuolisesti työn eri muodot: SLK on järjestänyt koulutusta ja valtakunnallisia neuvottelupäiviä, osallistunut kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen lapsen ja perheen parhaaksi sekä julkaisut kolme lehteä (Pikkuväki, Pyhäkoululehti, Lastenkirkko, aiemmin Lasten Pyhäkoulu) ja muuta materiaalia varhaiskasvatuksen ammattilaisille, vapaaehtoisille sekä kodeille. Julkaisuista tunnetuimpia ovat Kotien rukouskirja ja Lasten virsi. Toimintaa on suunnannut kirkkohallituksen kanssa solmittu yhteistyösopimus.

SLK:n missiona on ollut edistää kristilliseltä arvopohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua, hengellisyyttä ja hyvää elämää kodissa, seurakunnassa ja yhteiskunnassa, ”koska pienet ovat suurimpia”.

PTK – poikien ja tyttöjen keskus

PTK – poikien ja tyttöjen keskuksen juuret ulottuivat aina vuoteen 1919, jolloin perustettiin Suomen Nuorten Kristillisen liiton Tytöt ja NMKY:n Poikien liitto. Poikien Keskus ry on perustettu 1946 ja Tyttöjen Keskus ry 1967 ja nämä järjestöt yhdentyivät 28.11.1989 Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry:ksi. Vuoden 2017 alusta PTK sulautui Nuori kirkko ry:een.

PTK oli seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, jonka erityisenä kohderyhmänä olivat 7 – 14-vuotiaat tytöt ja pojat ja heidän ohjaajansa.

Vaikka kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvasta toiminnasta on sanottu, että se on ”kirkon piiloon jäänyt aarre”, varhaisnuorisotyötä on toteutettu varsin mittavasti seurakunnallisissa toimintamuodoissa, muun muassa:

  • pienillä leireillä ja suurleireillä
  • erilaisilla retkillä
  • vilkkaalla piiritoiminnalla kuudessa piirissä
  • kerhonohjaajien koulutuspolulla
  • julkaisemalla vuosittain kerhonohjaajan käsikirja
  • jiipeenetti.fi-verkkolehdellä sekä Tekstaritupu- ja Nettitupu-palveluilla ja
  • Laulutuuli-kirjalla

PTK on ollut aloitteellinen muun muassa osallisuusasioissa ja tehnyt laajaa yhteistyötä yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa. Tärkeitä toimintoja ovat muun muassa lapsiasiahenkilöiden tukeminen ja Lapset innovaattoreina -hankkeen tuotteet ja menetelmät.

PTK:n toiminnan piirissä toimivat Partaharjun toimintakeskus Pieksämäellä ja Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa Saariselällä.

Nuorten Keskus

Visiomme on: Nuorten kanssa – hyvän puolella

Nuorten Keskus oli 1905 perustettu kristillisen nuorisotyön valtakunnallinen keskus- ja palvelujärjestö. Sen tavoitteena oli:

  • Palvella ja kehittää paikallisseurakunnissa ja yhdistyksissä toteutuvaa nuorisotyötä ja -toimintaa.
  • Toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta.

Nuorille järjestettiin kansainvälisiä rippikouluja ja viikonloppuleirejä sekä rippikoulun jälkeen isoskoulutuksia ja Nuisku-koulutuksia. Myös Yhden hinnalla -tapahtuman (ent. Kirkon Nuorisopäivät) järjestämisvastuu oli Nuorten Keskuksella.

Nuorten aikuisten toimintamahdollisuuksia ovat Saapas-toiminta ja NettiSaapas, sekä vaikuttamistyö Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmän NAVIn kautta.

Nuorten Keskuksen jäseninä oli luterilaisia paikallisseurakuntia ja nuorten kristillisiä yhdistyksiä.