Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2020

Nuoren kirkon valtuusto hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman syyskokouksessaan 2.12.2019. Toimintasuunnitelman löydät alta:

Toimintasuunnitelma 2020

 

Toimintasuunnitelma 2019

Nuoren kirkon valtuusto hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman syyskokouksessaan 13.11.2018. Toimintasuunnitelman löydät alta:

Nuori kirkko Toimintasuunnitelma 2019

 

Toimintasuunnitelma 2018

Nuoren kirkon valtuusto hyväksyi järjestön ensimmäisen, yhteisen toimintasuunnitelman syyskokouksessaan 22.11.2017. Toimintasuunnitelman löydät alta:

Toimintasuunnitelma 2018 valtuuston hyväksymä

pieni lapsi

 

 

 Toiminta vuonna 2017

Järjestöjen yhdistymisen tavoitteena on löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen. Nuori kirkko ry vahvistaa lapsen ja nuoren äänen ja tarpeiden kuulemista seurakuntien toiminnassa. Yhdistyminen turvaa myös jatkossa nykyisten järjestöjen palvelu- ja kehittämistyön sekä taloudellisen toimintakyvyn. Lisäksi järjestön vaikuttamistyö saa lisää painoarvoa eri verkostoissa.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Nuori kirkko ry:n keskeisimmät toimet ovat järjestöjen toimintojen jatkamisen lisäksi uuden toimintastrategian laatiminen, yhteisen työkulttuurin löytäminen, yhteisiin toimitiloihin siirtyminen sekä lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöön ottaminen järjestön omassa toiminnassa.