Kansainväliset rippikoulut

Kansainväliset rippikoulut

Vuonna 2019 rippikoulut pidetään seuraavasti:

 • Kansainvälinen rippikoulu KV70, Leirijakso 1.-10.7.2019
  Konfirmaatio keskiviikkona 10.7.2019 Pieksämäellä klo 14.
  Rippikoulussa on muutama paikka jäljellä.
 • Kansainvälinen rippikoulu KV71, Leirijakso 12.-21.7.2019
  Konfirmaatio sunnuntaina 21.7.2019 Pieksämäellä klo 14.
  Rippikoulu on täynnä, varasijoille otetaan nuoria.

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Vuoden 2020 rippikoulujen ilmoittautuminen avautuu maaliskuussa 2019

Lisätietoja antavat:
Elise Kyttä, elise.kytta@nuorikirkko.fi 040 731 8578
Annika Väänänen, annika.vaananen@nuorikirkko.fi 044 299 0553

Rippikoulujen jaksotus

Rippikouluun otetaan n. 35 nuorta Suomesta ja n. 35 muualla maailmaa asuvia nuoria.

Rippikoulussa on kolme jaksoa:

  1. Aloitusjakso, joka suomalaisnuorilla pitää sisällään oman seurakunnan toimintaan osallistumisen ja ulkosuomalaisilla nuorilla osallistuminen paikallisen luterilaisen seurakunnan toimintaan.
  2. Jakso suoritetaan etätehtävinä, jotka lähetetään talvikautena.
  3. Jakso on leiri, joka on 9 vuorokauden mittainen ja pidetään Partaharjun leirikylässä Pieksämäellä.

 

1. Seurakuntaan osallistumisjakso

Ensimmäisen leirikirjeen mukana lokakuussa tulee myös oma kirje paikallisseurakunnan työntekijälle. Kirjeessä kerrotaan, että nuori on tulossa Nuori kirkko järjestämään rippikouluun ja seurakuntaa pyydetään yhteistyöhön seurakunnan toimintaan osallistumisessa.

Paikallisseurakunnan tehtävä on hoitaa nuoren seurakuntaan osallistumisjakso. Mikäli tämä ei kuitenkaan onnistu, meillä on oma ohjeistus osallistumiselle kotiseurakunnan toimintaan.

Seurakuntaan osallistumisjakson apuna on kirkkohallituksen toimesta tehty seurakuntayhteyskortti, joka on suunnattu järjestöjen rippikouluihin. Seurakuntayhteyskorttiin tulee kirjata, milloin ensimmäinen tapaaminen nuoren ja seurakunnan työntekijän välillä on ja miten seurakuntayhteysjakso toteutetaan seurakunnassa.

Seurakuntayhteyskortti koskee myös ulkosuomalaisia ja on saatavilla myös englanniksi. Jos ulkomailla asuvan nuoren ei ole mahdollista osallistua ev.lut. kirkon toimintaan, hän voi suorittaa seurakuntaan osallistumisjakson myös jonkin muun kristillisen kirkon piirissä. Jos siihenkään ei ole mahdollisuutta, voi netissä osallistua toimintaan (https://evl.fi/verkkokirkko)(https://evl.fi/webbkyrkan).

2. Etätehtävät

Suomalaisilla ja ulkosuomalaisilla ovat samat rippikouluun liittyvät etätehtävät
1. kirje (lokakuu)
2. sähköpostikirje ja kutsu Moodle -oppimisalustalle (helmikuu)
3. kirje (toukokuu).

Nuorten tulee selvittää, onko heillä ollut uskonnonopetusta ja jos on, niin millaista. Jos uskonnonopetusta ei ole ollut, nuorella on lisätehtäviä.
Jos nuori on vastannut kysymyksiin,  tehtävä katsotaan tehdyksi. Jos nuoret eivät palauta etätehtäviään ennen rippikoulun leirijaksoa, he tekevät ne leirin aikana vapaa-ajalla.

3. Leiri

Kansainvälisten rippikoulujen leirijaksot pidetään Partaharjun toimintakeskuksessa Pieksämäellä. Leirijaksot ovat peräkkäin kesäkuun lopusta elokuun alkuun. Joku rippikouluista pyritään järjestämään merimieskirkon kanssa, joka lähettää leirijaksolle myös työntekijän.

Yhteydenpito vanhempiin

Ensimmäisen rippikoulukirjeen mukana lähetetään vanhemmille kirje. Kirjeessä on perustietoa rippikoulusta ja siitä, mitä rippikouluun talven osalta kuuluu. Kirjeessä on esitelty myös muutamalla sanalla rippikoulusuunnitelmaa.

Vanhempien rooli rippikoulussa on hyvin merkittävä ja heitä pyydetään kirjoittamaan kirje lapsensa rippikoulun työntekijöille. Jokaiselta rippikoululaiselta kerätään turvallisuussyistä leirijakson alkaessa Tärkeitä tietoja -lomake, josta löytyy sen omaisen yhteystieto, joka on tavoitettavissa rippikoulun aikana, jos jotain sattuu.

Muuten vanhempiin ei työntekijöiden puolesta ole tarvetta ottaa yhteyttä leirijakson aikana. Noin puolelle nuorista tulee vanhempia tai sukulaisia vierailemaan leirijakson vierailupäivänä. Päivän ohjelma on tiivis, jolloin nekin nuoret, joille ei tule vieraita, kokevat päivän mielekkääksi.

Vanhemmat ja sukulaiset kutsutaan Partaharjun toimintakeskukseen rippikoulun päätösjuhlaan ennen konfirmaatiota, leirijakson viimeisenä päivänä.

Konfirmaatio

Konfirmaatio, kansainväliset rippikoulutRippikoululaiset siirtyvät Partaharjulta yhteiskuljetuksella Pieksämäen Veturitorille, jossa puetaan albat. Konfirmaatiokuvat ovat lunastettavissa ennen ja jälkeen konfirmaation Veturitorilla.

Nuoret tulevat kulkueena messun alussa saliin ja asettuvat istumaan etuosaan heille varatuille paikoille. Messuohjelmia on jaossa ovilla. Tarkemmat ohjeet annetaan ennen messun alkamista. Messu kestää noin 1,5 tuntia ja se toimitetaan kaksikielisenä. Valokuvaaminen on sallittu omalta paikalta.

Konfirmoinnin jälkeen pyydetään kunkin nuoren kummia saapumaan kummilapsensa taakse seisomaan. Kummit osallistuvat rippikoulun opettajien kanssa nuoren siunaamiseen. Samalla tavalla he ovat siunanneet nuoria kastetilaisuudessakin.

Messun jälkeen nuoret poistuvat kulkueena. He vievät albat takaisin ja sitten on onnitteluiden, kukkien ja hyvästien aika.

Rippikoulujen työntekijät

Nuoren kirkon kansainvälisissä rippikouluissa on seitsemän työntekijää, 3 apuopettaja, jotka ovat 18 vuotta täyttäneitä muutaman kerran isosena rippikoulussa olleita nuoria.

Työntekijöistä vähintään yksi on pappi ja yksi musiikinopettaja. Muut työntekijät ovat pääosin nuorisotyön ja teologian opiskelijoita.

Nuoressa kirkossa pidetään kiinni Kirkkojärjestyksen asetuksissa määritellyistä rippikoulun opettajan kriteereistä, sekä siitä, että näillä työntekijöillä on riittävä tieto siitä, mitä uskoa he opettavat.

Usein kysyttyä

Milloin ja miten rippikouluun voi ilmoittautua?

Rippikouluun voi ilmoittautua milloin vain. Rippikoulujen aikataulut vahvistetaan yleensä leiriä edeltävän vuoden maaliskuussa. Ilmoittautumisessa voi käyttää kotisivuillamme olevaa ilmoittautumislomaketta. Lisätietoja saa soittamalla Nuoren kirkon toimistoon 044 299 0553. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus sähköpostilla mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Jonotuslistalle ilmoittaudutaan myös täyttämällä kotisivuillamme oleva ilmoittautumislomake.

Onko rippikoulunne samanlainen kuin paikallisseurakuntien rippikoulut?

Rippikouluissamme noudatetaan samaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulusuunnitelmaa kuin paikallisseurakunnissa. Järjestömme toimii luterilaisen kirkon sisällä nuorisotyön palvelujärjestönä. Rippikoulumme siis vastaavat paikallisseurakunnissa pidettäviä rippikouluja virallisuutensa puolesta ja noudatettavan opetussuunnitelman puolesta. Rippikoulumme ovat kansainvälisiä, joten käytämme opetuksessa ja muussa yhteydenpidossa suomen- ja englannin kieltä.


Miksi rippikoulunne hinta on korkeampi kuin paikallisseurakunnassa?

Rippikoulujen maksuilla on katettava meille rippikouluista aiheutuvat kulut. Paikallisseurakunnat käyttävät näihin kuluihin kirkollisverotuloja, joita taas meillä ei ole mahdollisuutta käyttää tähän tarkoitukseen. Rippikoulumaksun voi suorittaa myös kolmessa maksuerässä.

Voiko alle 15-vuotias käydä rippikoulun?

Rippikoulu käydään aikaisintaan sinä vuonna, jona nuori täyttää 15 vuotta. Alle 15-vuotiaan on mahdollista käydä rippikoulu erityisistä syistä jo aikaisemmin. Ota yhteyttä omaan paikallisseurakuntasi kirkkoherraan asian sopimiseksi.

Voiko kastamaton nuori käydä rippikoulun?

Voi käydä. Myös muut kuin evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvat voivat osallistua rippikouluumme. Jos nuori haluaa tulla konfirmoiduiksi, on hänen oltava kastettu ja liityttävä/kuuluttava evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Rippikoulumme leirijaksolla kastetaan joka vuosi nuoria. Mahdollista kastetta ja kirkkoon liittymistä varten pyydämme teitä käymään ennen rippikoulua tulevan paikallisseurakunnan kirkkoherran virastossa hakemassa tarvittavat paperit ja täyttämään ne valmiiksi. Yksityiskohtaisista kastejärjestelyistä tulee sopia rippikoulun papin kanssa.

Jos nuori on kastettu muualla kuin Suomen ev.lut. kirkossa?

Jos sinut on kastettu kristillisessä kirkossa, niin emme kasta sinua uudelleen. Jos virkatodistuksessa ei ole mainintaa kasteestasi, niin lähetä kopio kastetodistuksestasi etukäteen Nuoren kirkon toimistoon.

Miten seurakuntayhteysjakso toteutuu järjestön rippikoulussa?

Seurakuntayhteysjakso suoritetaan kunkin rippikoululaisen omassa paikallisseurakunnassa. Tästä jaksosta myös vastaa oma paikallisseurakuntasi. Jakson pituus on n. 20 tuntia. Rippikoulua edeltävänä syksynä saat kirjeen, jossa on ohjeet tämän jakson hoitamiseksi. Perussääntö on se, että jakson hoitamisesta ja sisällöstä sovitaan oman paikallisseurakuntasi kanssa. Sopimisessa käytetään rippikoulukirjeen mukana tullutta Seurakuntayhteysjakso-korttia.

Miten toimitaan, jos kotiseurakunnan osallistumisjakso ei toimi?

Seurakuntayhteysjakso on paikallisseurakunnan vastuulla. Mikäli tämä ei kuitenkaan onnistu, niin meillä on oma ohjeistus osallistumiselle kotiseurakunnan toimintaan.

Miten toteutetaan kirkkoon kuulumattoman nuoren seurakuntayhteysjakso?

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman nuoren seurakuntayhteysjaksosta vastaa se paikallisseurakunta, jonka jäsen hän olisi tai tulee olemaan rippikoulun jälkeen. Rippikoululaisen tulee siis ottaa yhteys oman alueensa luterilaiseen (ulkosuomalaisten paikalliseen kristilliseen) seurakuntaan.

Asumme maassa, jossa ei ole kristillistä kirkkoa. Miten nuori hoitaa seurakuntayhteysjakson?

Suomessa vieraillessa voi osallistua jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnalliseen toimintaan. On myös mahdollista internetin välityksellä osallistua useamman seurakunnan tapahtumiin.

Jos nuorella ei ole ollut uskonnonopetusta tai se on ollut vähäistä?

Tässä tapauksessa nuori voi tutustua Kristittynä Suomessa materiaaliin, joka kertoo suomen kirkon toiminnasta ja uskosta Nuori voi myös lukea suomalaisen katekismuksen. Lisäksi nämä nuoret saavat rippikoulukirjeessä lisätehtäviä.

Miten rippikouluun tullaan ja miten siellä majoitutaan?

Kukin hoitaa matkansa Partaharjulle itse. Junat ja linja-autot tuovat Pieksämäelle, josta kannattaa ottaa taksi Partaharjulle. Matkaa Pieksämäeltä toimintakeskukseen on noin seitsemän (7) kilometriä.

Partaharjulle voit tulla klo 11.30-13 välillä leirin aloituspäivänä. Lounasta tarjoillaan 12-12:45 välillä. Nuorelle tämä kuuluu leirin hintaan, tuojilta peritään korvaus.  

Majoitukset ovat Partaharjun toimintakeskuksessa Harjuhovi – nimisessä rakennuksessa 3hh, sekä Iivari ja Eräkalle – rakennuksissa 4-6hh.

Ruokailut?

Rippikoulussa tarjoillaan perussuomalaista kotiruokaa. Mahdollisista ruoka-aineallergioista ja erikoisruokavalioista ilmoitetaan etukäteen toimistolle.

Onko rippikoulussa vierailupäivää?

Kyllä on, noin leirijakson puolessa välissä. 

Vierailupäivänä, jonka ajankohta ilmoitetaan rippikoulukirjeessä, vieraat ovat tervetulleita tutustumaan rippikouluun 12:30 – 16:30 välisenä aikana.

Onko rippikoulussa päätösjuhlaa, jonne voi tulla sukulaiset mukaan?

Rippikoulun päätösjuhla vietetään kunkin rippikoulun viimeisenä päivänä ennen konfirmaatiota n. klo 11 ja sinne ovat sukulaiset ja ystävät tervetulleita. Vierailla on myös mahdollisuus ruokailla maksua vastaan Partaharjulla päätösjuhlan jälkeen, ennen konfirmaatiomessua. Tarkemmat ohjeet kerrotaan rippikoulukirjeessä.

Milloin rippikoulun konfirmaatio järjestetään ja missä?

Kummankin rippikoulun konfirmaatio järjestetään Pieksämäen Veturitorilla rippikoulun viimeisenä päivänä klo 14 ja se kestää n. 1,5 tuntia. Tarkemmat yksityiskohdat kerrotaan rippikoulukirjeessä.

Osallistuvatko kummit konfirmaatiossa nuoren siunaamiseen?

Kyllä, konfirmaatiossa kummit saavat olla mukana siunaamassa. Nuori pyytää kummiansa jo ennen rippikoulua siunaamaan nuorta konfirmaatiomessussa. Mikäli kummi ei pääse osallistumaan konfirmaatiomessuun, voi tehtävään pyytää jonkun muun läheisen sukulaisen tai hyvän ystävän.

Minkälaisia vaatteita tarvitaan konfirmaatioon?

Konfirmaatiossa nuoret pukeutuvat valkoiseen albaan, joka on lainassa seurakunnalta konfirmaatiomessun ajan. Muuten vaatetuksen ohjeena voisi pitää juhlan ajatukseen sopivaa siistiä nuoren juhlavaatetusta. Kovin kirkasväriset asusteet kuitenkin näkyvät helposti alban läpi. Valitse myös juhlakengät ja sukat harkiten. Omaan juhlapukuun pukeudutaan jo aikaisemmin aamulla alkavaan rippikoulun päätösjuhlaan Partaharjulla.

Missä Pieksämäellä voi järjestää rippijuhlat?

Partaharjun toimintakeskuksessa on mahdollisuus järjestää rippijuhlat. Tilavarauksista ja tarjoiluista voi tiedustella suoraan Partaharjulta. Pieksämäellä on myös muita paikkoja, joissa on mahdollista järjestää juhlat ja mahdollisuus majoittumiseen.

Onko Partaharjun toimintakeskukseen Pieksämäelle järjestetty yhteiskuljetusta?

Yhteiskuljetusta ei ole järjestetty. Matkajärjestelyt kukin hoitaa itsenäisesti. Junia ja linja-autoja tulee Pieksämäelle asti ja sieltä kannattaa tulla Partaharjulle taksilla . Matka Pieksämäen keskustasta on n. 7 km. Omalla autolla tuleville: osoite on Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju.

Kuvia

Isoshaku

Isoshakuun voit osallistua, kun koko isoskoulutus on suoritettu loppuun. Haun tulokset ilmoitetaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Isoset valitaan arpomalla. Arvonnassa on kriteerinä mm. rippikoululaisten tyttö-poika jakauma ja sen suhde tyttö ja poika isosiin, ulkosuomalaisuus, kielitaito, vanha – ja uusi isonen jne. Jokainen hakija, jota ei onnista arpajaisissa, on automaattisesti varasijalla, mikäli tulee isosperuutuksia.

Haku avataan 2019 18.3. klo 00.00 ja se sulkeutuu 2.4. klo 23.59 Suomen aikaa.

Hakulomake

ISOSKOULUTUS

Isosten koulutusviikonvaihde 1

Kurssin aikana käsitellään mm.

 • isoskoulutuksen tavoitteita
 • rippikoulun rukous- ja jumalanpalveluselämää
 • isosten tehtäviä ja jaksamista
 • Raamattua ja uskoa
 • Kastetta Kirkon opetuksen lähtökohtana
 • vuorovaikutustaitoja

Isosten koulutusviikonvaihde 2

Kurssin aikana käsitellään mm.

 • Isosen tehtäviä ja rooleja
 • Jumalanpalvelusta ja musiikkia rippikoulussa
 • turvallisuutta
 • ryhmän ohjaamista
 • vuorovaikutustaitoja

Laajuus:
Isoskoulutukseen kuuluu myös etätehtäviä. Koulutus yhteensä n. 50 tuntia.

 

ILMOITTAUDU ISOSKOULUTUKSEEN

X