FAQ

Milloin ja miten rippikouluun voi ilmoittautua?

Rippikouluun voi ilmoittautua milloin vain. Rippikoulujen aikataulut vahvistetaan yleensä leiriä edeltävän vuoden maaliskuussa. Ilmoittautumisessa voi käyttää kotisivuillamme olevaa ilmoittautumislomaketta. Lisätietoja saa soittamalla Nuoren kirkon toimistoon 044 299 0553. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus sähköpostilla mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Jonotuslistalle ilmoittaudutaan myös täyttämällä kotisivuillamme oleva ilmoittautumislomake.

Onko rippikoulunne samanlainen kuin paikallisseurakuntien rippikoulut?

Rippikouluissamme noudatetaan samaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulusuunnitelmaa kuin paikallisseurakunnissa. Järjestömme toimii luterilaisen kirkon sisällä nuorisotyön palvelujärjestönä. Rippikoulumme siis vastaavat paikallisseurakunnissa pidettäviä rippikouluja virallisuutensa puolesta ja noudatettavan opetussuunnitelman puolesta. Rippikoulumme ovat kansainvälisiä, joten käytämme opetuksessa ja muussa yhteydenpidossa suomen- ja englannin kieltä.

Miksi rippikoulunne hinta on korkeampi kuin paikallisseurakunnassa?

Rippikoulujen maksuilla on katettava meille rippikouluista aiheutuvat kulut. Paikallisseurakunnat käyttävät näihin kuluihin kirkollisverotuloja, joita taas meillä ei ole mahdollisuutta käyttää tähän tarkoitukseen. Rippikoulumaksun voi suorittaa myös kolmessa maksuerässä.

Voiko alle 15-vuotias käydä rippikoulun?

Rippikoulu käydään aikaisintaan sinä vuonna, jona nuori täyttää 15 vuotta. Alle 15-vuotiaan on mahdollista käydä rippikoulu erityisistä syistä jo aikaisemmin. Ota yhteyttä omaan paikallisseurakuntasi kirkkoherraan asian sopimiseksi.

Voiko kastamaton nuori käydä rippikoulun?

Voi käydä. Myös muut kuin evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvat voivat osallistua rippikouluumme. Jos nuori haluaa tulla konfirmoiduiksi, on hänen oltava kastettu ja liityttävä/kuuluttava evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Rippikoulumme leirijaksolla kastetaan joka vuosi nuoria. Mahdollista kastetta ja kirkkoon liittymistä varten pyydämme teitä käymään ennen rippikoulua tulevan paikallisseurakunnan kirkkoherran virastossa hakemassa tarvittavat paperit ja täyttämään ne valmiiksi. Yksityiskohtaisista kastejärjestelyistä tulee sopia rippikoulun papin kanssa.

Jos nuori on kastettu muualla kuin Suomen ev.lut. kirkossa?

Jos sinut on kastettu kristillisessä kirkossa, niin emme kasta sinua uudelleen. Jos virkatodistuksessa ei ole mainintaa kasteestasi, niin lähetä kopio kastetodistuksestasi etukäteen Nuoren kirkon toimistoon.

Miten seurakuntayhteysjakso toteutuu järjestön rippikoulussa?

Seurakuntayhteysjakso suoritetaan kunkin rippikoululaisen omassa paikallisseurakunnassa. Tästä jaksosta myös vastaa oma paikallisseurakuntasi. Jakson pituus on n. 20 tuntia. Rippikoulua edeltävänä syksynä saat kirjeen, jossa on ohjeet tämän jakson hoitamiseksi. Perussääntö on se, että jakson hoitamisesta ja sisällöstä sovitaan oman paikallisseurakuntasi kanssa. Sopimisessa käytetään rippikoulukirjeen mukana tullutta Seurakuntayhteysjakso-korttia.

Miten toimitaan, jos kotiseurakunnan osallistumisjakso ei toimi?

Seurakuntayhteysjakso on paikallisseurakunnan vastuulla. Mikäli tämä ei kuitenkaan onnistu, niin meillä on oma ohjeistus osallistumiselle kotiseurakunnan toimintaan.

Miten toteutetaan kirkkoon kuulumattoman nuoren seurakuntayhteysjakso?

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman nuoren seurakuntayhteysjaksosta vastaa se paikallisseurakunta, jonka jäsen hän olisi tai tulee olemaan rippikoulun jälkeen. Rippikoululaisen tulee siis ottaa yhteys oman alueensa luterilaiseen (ulkosuomalaisten paikalliseen kristilliseen) seurakuntaan.

Asumme maassa, jossa ei ole kristillistä kirkkoa. Miten nuori hoitaa seurakuntayhteysjakson?

Suomessa vieraillessa voi osallistua jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnalliseen toimintaan. On myös mahdollista internetin välityksellä osallistua useamman seurakunnan tapahtumiin.

Jos nuorella ei ole ollut uskonnonopetusta tai se on ollut vähäistä?

Tässä tapauksessa nuori voi tutustua Kristittynä Suomessa materiaaliin, joka kertoo suomen kirkon toiminnasta ja uskosta Nuori voi myös lukea suomalaisen katekismuksen. Lisäksi nämä nuoret saavat rippikoulukirjeessä lisätehtäviä.

Miten rippikouluun tullaan ja miten siellä majoitutaan?

Kukin hoitaa matkansa Partaharjulle itse. Junat ja linja-autot tuovat Pieksämäelle, josta kannattaa ottaa taksi Partaharjulle. Matkaa Pieksämäeltä toimintakeskukseen on noin seitsemän (7) kilometriä.

Partaharjulle voit tulla klo 11.30-13 välillä leirin aloituspäivänä. Lounasta tarjoillaan 12-12:45 välillä. Nuorelle tämä kuuluu leirin hintaan, tuojilta peritään korvaus.  

Majoitukset ovat Partaharjun toimintakeskuksessa Harjuhovi – nimisessä rakennuksessa 3hh, sekä Iivari ja Eräkalle – rakennuksissa 4-6hh.

Ruokailut?

Rippikoulussa tarjoillaan perussuomalaista kotiruokaa. Mahdollisista ruoka-aineallergioista ja erikoisruokavalioista ilmoitetaan etukäteen toimistolle.

Onko rippikoulussa vierailupäivää?

Kyllä on, noin leirijakson puolessa välissä.

Vierailupäivänä, jonka ajankohta ilmoitetaan rippikoulukirjeessä, vieraat ovat tervetulleita tutustumaan rippikouluun 12:30 – 16:30 välisenä aikana.

Onko rippikoulussa päätösjuhlaa, jonne voi tulla sukulaiset mukaan?

Rippikoulun päätösjuhla vietetään kunkin rippikoulun viimeisenä päivänä ennen konfirmaatiota n. klo 11 ja sinne ovat sukulaiset ja ystävät tervetulleita. Vierailla on myös mahdollisuus ruokailla maksua vastaan Partaharjulla päätösjuhlan jälkeen, ennen konfirmaatiomessua. Tarkemmat ohjeet kerrotaan rippikoulukirjeessä.

Milloin rippikoulun konfirmaatio järjestetään ja missä?

Kummankin rippikoulun konfirmaatio järjestetään Pieksämäen Veturitorilla rippikoulun viimeisenä päivänä klo 14 ja se kestää n. 1,5 tuntia. Tarkemmat yksityiskohdat kerrotaan rippikoulukirjeessä.

Osallistuvatko kummit konfirmaatiossa nuoren siunaamiseen?

Kyllä, konfirmaatiossa kummit saavat olla mukana siunaamassa. Nuori pyytää kummiansa jo ennen rippikoulua siunaamaan nuorta konfirmaatiomessussa. Mikäli kummi ei pääse osallistumaan konfirmaatiomessuun, voi tehtävään pyytää jonkun muun läheisen sukulaisen tai hyvän ystävän.

Minkälaisia vaatteita tarvitaan konfirmaatioon?

Konfirmaatiossa nuoret pukeutuvat valkoiseen albaan, joka on lainassa seurakunnalta konfirmaatiomessun ajan. Muuten vaatetuksen ohjeena voisi pitää juhlan ajatukseen sopivaa siistiä nuoren juhlavaatetusta. Kovin kirkasväriset asusteet kuitenkin näkyvät helposti alban läpi. Valitse myös juhlakengät ja sukat harkiten. Omaan juhlapukuun pukeudutaan jo aikaisemmin aamulla alkavaan rippikoulun päätösjuhlaan Partaharjulla.

Missä Pieksämäellä voi järjestää rippijuhlat?

Partaharjun toimintakeskuksessa on mahdollisuus järjestää rippijuhlat. Tilavarauksista ja tarjoiluista voi tiedustella suoraan Partaharjulta. Pieksämäellä on myös muita paikkoja, joissa on mahdollista järjestää juhlat ja mahdollisuus majoittumiseen.

Onko Partaharjun toimintakeskukseen Pieksämäelle järjestetty yhteiskuljetusta?

Yhteiskuljetusta ei ole järjestetty. Matkajärjestelyt kukin hoitaa itsenäisesti. Junia ja linja-autoja tulee Pieksämäelle asti ja sieltä kannattaa tulla Partaharjulle taksilla . Matka Pieksämäen keskustasta on n. 7 km. Omalla autolla tuleville: osoite on Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju.