Category Archives: Villi

Mitä on vaikuttavuus nuorisotyössä?

Mitä on paljon puhuttu nuorisotyön vaikuttavuus? Seurakunnan nuorisotyönohjaaja, kasvun tavoitealueen pappi ja valtakunnallisen järjestön nuoret vapaaehtoiset kertovat, miten syntyy halu kantaa vastuuta. Nuorisotyön vaikuttavuus ei lähde siitä, miten minä haluaisin maailmaan vaikuttaa. Kiinnostavaa on se, mitä ajatuksia nuorilla on maailmasta, mitä huolia heillä on tai mitä he ajattelevat lukiessaan vaikka uutisia”, linjaa Kallion seurakunnan pastori […]

Tosimies Jeesus? Sukupuoli Raamatussa

Sukupuoli, sen ilmeneminen ja siihen liittyvät ihanteet ovat tärkeä osa ihmisyyttä Raamatun teksteissä. Monille lukijoille sukupuoleen liittyvät kysymykset ovat kipeitä: ne liittyvät omanarvontuntoon ja kysymyksiin, kuka olen ja millaisena kelpaan. Sukupuolisuus värittää myös teksteistä piirtyvää jumalakuvaa. Raamatun alkukielissä hepreassa ja kreikassa Jumalasta käytetään johdonmukaisesti mieheen viittaavia kieliopillisia muotoja. Sukupuoli ei ole Raamatun parissa työskentelevälle mikään […]

Yhdenvertaisuusasiantuntija: Moninaisuuden huomioiminen on velvollisuus

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä ja kasvatuksen parissa on laissa säädetty velvollisuus. Se ei kuitenkaan suojaa vain vähemmistöjen oikeuksia, vaan takaa kaikille lapsille ja nuorille turvallista tilaa tulla ja olla omana itsenään, kertoo yhdenvertaisuusasiantuntija Petri Segerholm.   Miksi sukupuolen moninaisuutta pitää nuorisotyössä ja kasvatustyössä huomioida? Tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki sekä muun muassa nuorisolaki edellyttävät moninaisuuden edistämistä. Tähän velvoittavat […]

Tieto vähemmistöistä lisää ymmärrystä

Työntekijä voi omilla aivan pienillä teoillaan ja sanoillaan vaikuttaa siihen, uskaltaako lapsi tai nuori lähestyä häntä sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden kanssa.   ”Puheen tasolla joko luodaan mahdollisuuksia tai suljetaan mahdollisuuksia kohdata”, sanoo opiskeluhuollon kuraattori ja seksuaalineuvoja Tuula Anttila. ”Kaikkein tärkein tuki näitä asioita pohtivalle lapselle ja nuorelle on, että hänet kohdataan ja se, että hänen annetaan […]

Translakiin kaivataan uudistusta

Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Trasekin mukaan keskeinen ongelma nykyisessä translaissa on sukupuolen diagnosointi.   Sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia ajava Trasek haluaisi uudistaa translain kokonaisuuden, sillä nykyinen lainsäädäntö loukkaa ihmisoikeuksia. Yhtenä nykylain ongelmana on pakkosterilisaatio. Jos sukupuolen korjauksen läpikäynyt haluaa juridisesti vahvistaa sukupuolensa, on hänen todistettava olevansa lisääntymiskyvytön. “Kun kerron, että minutkin on Suomen valtio pakkosteriloinut, herättää […]

Sukupuolien moninaisuus teologian ja kirkon näkökulmasta

Raamatusta ei kannata etsiä tietoa sukupuolista. Eikä Raamattu kerro, millä saunavuorolla muunsukupuolinen saa peseytyä tai kuuluuko hän tyttöjen vai poikien majoitukseen. Paremman vastauksen saa kysymällä ihmisiltä, miten he itse kokevat.   Kun puhutaan kristinuskosta ja sukupuolista, yleensä aloitetaan luomiskertomuksesta. Puutarhasta näyttävät löytyvän ikuisesti muuttumattomat ihmisen mallit, aktiivinen Aatami ja esiäiti Eeva. Mutta kun Vanhan testamentin […]

Sukupuolinen monimuotoisuus – tärkeintä on kohdata ihminen hyväksyen

Translapset ja muuten sukupuoltaan kyselevät ovat seurakunnan toiminnassa läsnä samalla tavalla kuin ketkä tahansa. Käytännön asioita pitää hiukan järjestellä. Muuten työntekijältä edellytetään vain tavallista työtä ja läsnäoloa.   Kotka-Kymin seurakunnan nuorisotyöntekijä Sinikka Lopperin työssä tapahtui oivallus eräänä talvi-iltana seurakuntakeskuksen parkkipaikalla. Hän kohtasi siellä lapsen, joka kysyi, olisiko varhaisnuorten leirille vielä mahdollista tulla mukaan. ”Muistan hetken […]

Mun nimi on Aamu

Translapselle kuuluu samanlainen mutkaton arki kuin kenelle tahansa lapselle. Sen turvaaminen ei ole keneltäkään pois. Jokaisella tytöllä ja pojalla on oikeus tulla kohdatuksi omana itsenään.   Istutaan helsinkiläisessä kahvilassa. Pöydän ääressä on äiti Arja, ja lapset Aapo, Ilo ja Aamu. Äiti juo kahvia ja lapsilla on kaakaot. Ihan tavallisia perheenjäseniä tavallisena torstaina. Se, mikä ei […]

Imatralla leireillään supersuositussa telttakylässä

Imatralla leirit ovat arvossaan. Ripari tavoittaa yli 90 prosenttia ikäluokasta, ja joka kesä leirejä varten pystytetään oma telttakylä. Imatran seurakunnan oma erikoisuus ovat nimenomaan kesän telttaleirit. Tiedossa ei ole, milloin telttaleirejä on aikoinaan ryhdytty pitämään, mutta perinne on joka tapauksessa kymmeniä vuosia vanha. Päivärannassa seurakunnalla on hienot puitteet, ja paikassa pystyy järjestämään kolmekin leiriä samanaikaisesti. […]

Mistä syntyy ilo poikien ja tyttöjen työhön?

Tyttöjen ja poikien kanssa on osattu tehdä jotain oikein, koska toiminta on yltänyt jo satavuotiaaksi ja ylikin. Kouluikäisten juhlavuoden nimi on tytöille ja pojille järjestetyn kilpailun satoa: Sata vuotta iloa. Onko siis ilo se ainesosa, joka tekee seurakunnan toiminnasta houkuttelevaa tytöille ja pojille? Osataanko ilon tuottaminen seurakunnissa niin hyvin, vai mistä on kysymys? Villi istui […]