Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko2030

NUORTEN TULEVAISUUSSEMINAARI KIRKKO 2030 ON PERUTTU.
Tapahtuma oli tarkoitus järjestää Tampereella Toimintakeskus AitO:ssa 27. – 29.3.2020.

Tulevaisuusseminaari perutaan hallituksen antaman suosituksen mukaisesti. Hallitus antoi tiedotustilaisuudessaan 12.3. vahvan suosituksen peruuttaa suuret yleisötapahtumat koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tulevaisuusseminaariin ilmoittautuneiden nuorten ja työntekijöiden hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää ja haluamme tehdä kaikkemme viruksen leviämisen estämiseksi. 

Seurakuntia ei laskuteta tapahtumasta. 

Seminaaria ei olla siirtämässä toiseen ajankohtaan, vaan se järjestetään seuraavan kerran vuoden kuluttua. Ensi kevään seminaarin aikataulu ilmoitetaan seurakunnille maaliskuun aikana. 

Haluamme kiittää kaikkia tapahtumaan ilmoittautuneita, toivottavasti ensi vuonna pääsemme kokoontumaan nuorten vaikuttamisen merkeissä! 

Jos sinulla on mitään kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä seminaarin projektiharjoittelija Helmiin tai tapahtuman turvallisuusvastaava Tarjaan. 

Terveisin

Helmi Saksholm
kirkko2030@nuorikirkko.fi
044 544 6010 (puhelujen kanssa ollut ongelmaa, wa-viestit tulevat perille)

Tarja Liljendahl
tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi
0400 279376

 

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2030
 27.-29.3.2020.
 Toimintakeskus AitO (Kirjoniementie 15, Tampere) 

 

Seminaariin kutsutaan kaksi konfirmoitua nuorta edustajaa seurakunnnista ja kristillisistä järjestöistä. Ainakin toisen nuoren toivotaan olevan alle 18-vuotias. Seminaarissa nuoret keskustelevat ajankohtaisista teemoista kirkossa sekä siitä, millaisessa kirkossa haluavat toimia ja olla jäseniä myös tulevaisuudessa. 

Myös työntekijät ovat tervetulleita osallistumaan seminaariin, nuorten työpajojen aikana työntekijöillä on omaa ohjelmaa.  Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu nettilinkin kautta 13.1.-27.2.2020. Tarkemmat tiedot löydät Info- ja Ilmoittautuminen otsakkeiden alta.   

Seminaarissa nuoria kuulemassa ja heidän kanssaan keskustelemassa on muun muassa Turun piispa Kaarlo Kalliala, kirkkoneuvos Petri Määttä sekä kirkolliskokousedustajia. 

Seminaarissa käsiteltävät teemat ja ohjelma ovat nuorten valitsemia ja valmistelemia. Marraskuun kirkolliskokouksessa Kirkkojärjestykseen hyväksytty seurakuntien vaikuttajaryhmätoiminta on myös esillä viikonlopussa. Muita teemoja ovat muun muassa nuorten mielenterveys, kirkon ydintehtävä nuorten silmin nähtynä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ilmastotoivo sekä kirkkojen ja seurakuntien välinen yhteistyö.    

Seminaarin järjestävät kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat, Nuori kirkko ry sekä Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI. Seminaarin valmistelusta ja toteutuksesta vastaa edellisessä seminaarissa valittu nuorten ryhmä.

Seurakuntiin lähetetty kutsukirje on ladattavissa tästä  (pdf)
Järjestöille lähetetty kutsukirje on ladattavissa tästä (pdf)

Työpajoihin tulee ilmoittautua etukäteen ma 23.3. mennessä oheisella LOMAKKEELLA.

Seurakunnan/järjestön työntekijän tai yhteyshenkilön tulee ilmoittaa seminaariin osallistuvien nuorten tai työntekijöiden aikataulut   LOMAKKEELLA  mahdollisimman pian. 

TUTUSTU VIDEOLTA NUORTEN AJATUKSIIN SEMINAARISTA!

Vaikka Tulevaisuusseminaari on peruttu, kannustamme seurakuntia silti mahdollisuuksien mukaan pitämään tapaamisia päättäjien ja nuorten kanssa etänä ja raportoimaan tapaamisista lomakkeella. 
Kehitämme poikkeuksellisena aikana vaihtoehtoisia tapoja ajaa nuorten asemaa kirkossa ja edistää vaikuttajaryhmien perustamista. 

 

Seminaarin ennakkotehtävänä on järjestää nuorten ja päättäjien välinen tilaisuus yhdessä nuorten kanssa. Tilaisuuteen kutsutaan nuorten lisäksi kirkkoherra ja seurakunnan luottamushenkilöt sekä tietysti nuorisotyössä toimivat työntekijät. Mikäli seurakunnassa on valittuna lapsiasiahenkilö tai -henkilöt, kutsutaan heidätkin mukaan.

Tilaisuus valmistellaan yhdessä nuorten kanssa. Tilaisuudessa keskustellaan erityisesti nuorten toivomista asioista eli siitä, mikä nuorten näkökulmasta on ajankohtaista seurakunnassa.

Yksi ajankohtainen teema on varmasti kirkkolainuudistuksen myötä voimaan tulevat seurakuntien nuorten vaikuttajaryhmät, niiden perustaminen ja tehtävät seurakunnassa.  Kirkolliskokous hyväksyi kirkkojärjestyksen muutoksen, jonka mukaan seurakunnan tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmä. Muutos astuu voimaan samaan aikaan kuin parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva kirkkolain muutos tulee voimaana. Arvioitu voimaantuloaika on kesällä 2020. 

“Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.”  (Kirkkojärjestys 10 luku, 4§ laajennus)

 Osassa seurakuntia on jo perustettu nuorten vaikuttajaryhmiä, suuressa osassa niitä ei vielä ole. Kirkkojärjestys määrittelee vaikuttajaryhmille kaksi keskeistä tehtävää, jotka ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa: 

 1. vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon
  – yhdessä on pohdittävä muun muassa: 
  * miten yhteys päättäjiin toteutuu
  * miten tieto valmisteilla olevista asioista tulee nuorille ja työntekijöille
  * miten nuorten ääntä kuullaan käytännössä? milloin nuoria kuullaan vaikuttajaryhmiä laajemmin ja miten?
  * saavatko nuorten edustajat esim. läsnäolo -ja puheoikeuden neuvoston ja valtuuston kokouksiin?
  * mikä on lapsiasiahenkilön rooli tässä kaikessa
 1. osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
  – yhdessä on pohdittava muun muassa:
  * mikä on nuorille luonteva ja mielekäs tapa osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
  * millaisia resursseja toimintaan tarvitaan?
  * miten tämä voi koskea myös muita nuoria ja olla avointa kaikille tavalla tai toisella?

Vaikuttajaryhmien perustamiseen ei ole olemassa yhtä toimintamallia, vaan ryhmät perustetaan paikallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla yhdessä nuorten ja päättäjien kanssa asiaa valmistellen. Tärkeää on muistaa, että toiminta olisi mahdollisimman avointa, eikä siitä saisi tulla vain pienen sisäpiirin toimintaa.

Kirkkoherroille ja työntekijöille on tulossa näihin asioihin liittyen lisätietoa ja infotilaisuuksia kevään aikana. Mutta nyt on syytä käynnistää keskustelu ja ryhmien perustaminen. Siellä missä on jo toimiva nuorten vaikuttajaryhmä olemassa, keskustellaan siitä, millaisia tarkennuksia ryhmän toimintaan ehkä tarvitaan ja miten yhteys hallintoon toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Nuorten ja päättäjien välisen kohtaamisen avuksi on valmistettu pieni materiaaliopas, joka löytyy netistä naviryhma.fi/kohtaaminen. Samalta sivustolta löytyy muutama video sekä joitain harjoitteita tilaisuuksissa hyödynnettäväksi. (kuva materiaalista) 

Ennakkotehtävän tekemisen vaiheet:

 1. Päätetään milloin tilaisuus järjestetään, kutsutaan asianosaiset mukaan ja suunnitellaan tilaisuus yhdessä nuorten kanssa
 2. Ilmoitetaan etukäteen tilaisuudesta seminaarin järjestäjille:  tilaisuuden ajankohta ja suunnitellut teemat sähköpostitse
  osoitteeseen kirkko2030@nuorikirkko.fi
 3. Raportoidaan tilaisuuden jälkeen nettilomakkeella seminaarin järjestäjille: mitä tilaisuudessa käsiteltiin, miten toteutus onnistui. Rapostointilomakkeelle pääset TÄSTÄ
 4. Tehtävien antiin palataan seminaarissa

Nuorten tulevaisuusseminaari on hyvä mahdollisuus toteuttaa nuorten osallisuutta ja edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia niin paikallisesti omassa seurakunnassa kuin kuulla nuoria valtakunnallisesti. Paikalla seminaarissa nuorten kanssa keskustelemassa on muun muassa Turun piispa Kaarlo Kalliala, kirkkoneuvos Petri Määttä sekä kirkolliskokousedustajia.

Tiedot hinnasta ja ilmoittautumisista
Seminaariin mahtuu 150 osallistujaa. Mukaan voi ilmoittauttua kaksi osallistujaa/seurakunta tai kristillinen järjestö. Osallistujiksi kutsutaan konfirmoituja nuoria, joista ainakin toisen osallistujan toivotaan olevan alle 18-vuotias.

Seminaariviikonlopun hinta on 35€/nuori osallistuja. Hinta sisältää ohjelman, vakuutuksen, ruokailut ja kahden yön majoituksen toimintakeskuksessa sekä kuljetukset Tampereen keskustan ja AITO-toimintakeskuksen välillä yhteiskyydeissä. Työntekijän osallistumismaksu on 140€/viikonloppu majoituksella tai 65€ ilman majoitusta ja aamupalaa.  Liinavaatteet eivät sisälly hintaan.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti  ILMOITTAUTUMINEN otsikon alta löytyvällä nettilomakkeella 13.1.-27.2.2020. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen vahvistetaan sähköpostitse. Paikkoja ei voi varata ilman osallistujatietoja (osallistujan nimi, osoite, puhelin, sähköposti, majoitustoive sekä erityisruokavaliot).

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 27.2.2020 jälkeenkin, mikäli seminaarissa on vielä tilaa. Hinta 28.2.2020 alkaen on 55€/nuori osallistuja. Seminaarin tullessa täyteen, otamme ilmoittautumisia jonotuslistalle. Jonotuslistalle voi ilmoittaa nuoria jo ennen 27.2.2020, mikäli haluaa ilmoittaa samasta seurakunnasta useamman nuoren mukaan seminaariin. Mikäli seminaarissa on tilaa 27.2.2020, siirtyvät jonottajat automaattisesti osallistujiksi. Tästä laitetaan erikseen viesti ilmoittajalle.

12.3. jälkeen uusia ilmoittautumisia ei oteta vastaan, mutta ilmoitettua osallistujaa on mahdollista vaihtaa tämänkin jälkeen, mikäli alunperin ilmoitettu nuori ei voikaan osallistua seminaariin.

Seurakuntien toivotaan maksavan nuorten osallistumisen ja matkakustannukset. Näihin kustannuksiin kannattaa pyytää rahoitusta esimerkiksi seurakunta- tai kirkkoneuvostolta.

Nuoret voivat osallistua seminaariin omatoimisesti ilman seurakunnan työntekijää. Seurakunnan työntekijät ovat myös tervetulleita mukaan seminaariin. Työntekijän (tai muu aikuinen saattaja) osallistumismaksu on 140€/viikonloppu, majoittuminen myös työntekijöiden osalta tapahtuu 2-4  hengen huoneissa.  Työntekijän (muun aikuisen saattajan) osallistumismaksu ilman majoitusta ja aamupaloja on 65€. Työntekijöiden hinta on nuorten osallistumishintaa korkeampi, sillä nuorten osallistumista tuetaan Kirkkohallituksen puolesta.  Peruutusehdot näet ilmoittautumisosiosta.

Saapuminen seminaariin
Seminaariin järjestetään yhteiset bussikuljetukset Tampereelta AitO:on. Bussit lähtevät klo 18.30 ja klo 19 Tampereen rautatieasemalta kulkien linja-autoaseman kautta.

SEURAKUNNAN/JÄRJESTÖN TYÖNTEKIJÄN TAI YHTEYSHENKILÖN TULEE ILMOITTAA SEMINAARIIN OSALLISTUVIEN NUORTEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN AIKATAULUT LOMAKKEELLA  MAHDOLLISIMMAN PIAN. 

Seminaarin ohjelmaan voit tutustua tästä (pdf-tiedosto).

Nuorten työpajojen aikana työntekijöille on omaa ohjelmaa. Työpajat ovat nuorten suunnitteluryhmän valmistelemia ja aiheet koostettu nuorten toiveista. Teemoina viikonlopussa ovat nuorten vaikuttajaryhmät, nuorten mielenterveys, kirkon ydintehtävä nuorten silmin nähtynä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ilmastotoivo sekä kirkkojen ja seurakuntien välinen yhteistyö.

Valmistautuminen seminaariin ja ennakkotehtävä

Seminaariin liittyy ennakkotehtävä: Toivomme seurakuntien valmistautuvan seminaariin järjestämällä nuorille ja seurakunnan luottamushenkilöille yhteisen tilaisuuden, jossa keskustellaan erityisesti nuorten esille nostamista heille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista seurakunnassa. Yksi ajankohtainen keskustelun aihe on miettiä sitä, miten juuri kirkolliskokouksessa hyväksytty Nuorten vaikuttajaryhmätoiminta voisi parhaiten toteutua omassa seurakunnassa. Ohjeet tehtävään löydät Ennakkotehtävä -palkista.

Kutsumme osallistujiksi seminaariin seurakunnista ja kristillisistä järjestöistä kaksi konfirmoitua nuorta, joista ainakin toisen toivotaan olevan alle 18-vuotias. Myös työntekijät ovat tervetulleita mukaan seminaariin.

Tästä linkistä aukeaa ILMOITTAUTUMISLOMAKE seminaariin.

Ilmoittautuessa täytyy tietää osallistujista seuraavat tiedot: osallistujan nimi, yhteystiedot (posti, sähköposti ja puhelinnumero), majoitustoive ja erityisruokavalio sekä lisäksi kysytään seurakunnan yhteys- ja laskutustiedot ja mahdollisesti mukaan tulevan työntekijän/muun aikuisten saattajan tiedot.
Huom! Ilmoitautumislomakkeissa ilmeni alkuun tekninen vika, josta syystä ilmoittautumislomake ei antanut lähettää tietoja. Vika on nyt saatu korjattua. Mutta mikäli lomake ei toimi, ilmoita asiasta välittömästi tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi . Pahoittelut näistä alkuhankaluuksista.

Seminaarin kustannukset lähettävälle seurakunnalle ovat 35/ nuori osallistuja sekä matkakustannukset. Seminaarihinta sisältää kuljetukset Tampereen keskustasta leirikeskus AitOon yhteiskuljetuksella, majoituksen leirikeskuksessa, täysihoidon (omin liinavaattein), vakuutuksen sekä seminaariohjelman.

Edullisempi seminaarihinta on voimassa 13.1-27.2.2020.   Tämän jälkeen ilmoittautuneille hinta on 55€/osallistuva nuori.  Seminaariin mahtuu 150 osallistujaa ja paikkoja on jäljellä vielä muutamia. Ilmoittautuminen on auki 12.3. asti tai kunnes paikat täyttyvät.

Työntekijöiden/muun aikuisen saattajan osallistumishinta on 140€ sisältäen majoituksen ja täysihoidon. Mikäli työntekijä ei majoitu leirikeskuksessa, on viikonlopun osallistumis-ja ruokailumaksu ilman aamiaisia 65€.

Tampereen rautatie- ja linja-autoasemalta järjestetään yhteiskuljetukset kurssikeskus AITOon klo 18 alkaen ja osallistujien toivotaankin saapuvan Tampereelle viimeistään klo 19 mennessä. Aikataulutiedot voi ilmoittaa myös myöhemmin.

Paluukuljetukset sunnuntaina 29.3.2020 järjestetään siten, että osallistujat pääsevät lähtemään klo 14 Tampereelta lähteviin kulkuneuvoihin. Yhteiskuljetus sisältyy osallistumismaksuun.

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruuttaminen tapahtuu:
27.2.2020 mennessä, emme peri peruutusmaksua
28.2-12.3.2020 aikana perimme peruutusmaksuna 50% osallistumishinnasta.
12.3.2020 jälkeen perimme peruutuksesta täyden osallistumismaksun.
Peruutusmaksua ei tule, mikäli tilalle löytyy toinen osallistuja.

Tutustuthan ehtoihin huolellisesti ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen jälkeen vahvistamme erikseen nuorten mahtumisen mukaan seminaariin. Ilmoittaja saa sähköpostiinsa vahvistuslinkin, joka kannattaa tallettaa. Sen kautta voi tarvittaessa tehdä muutoksia ilmoittautumistietoihin.

Pidämme nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolta tapahtuman aikana. Osallistujat saavat täytettäväkseen viikonloppua varten osallistujakortin, joka tuodaan mukaan tapahtumaan.

Mukaan ilmoitetuille nuorille ja seurakuntien yhteyshenkilöille lähetetään lisätietoa seminaarista ilmoittautumisen jälkeen.

Tulevaisuusseminaarissa pääset perehtymään ja vaikuttamaan monipuolisesti eri aiheisiin. Tarjolla on viisi mielenkiintoista työpajaa, joista voit osallistua valitsemiisi kahteen. Pajoissa pohditaan nuorten esille nostamia kysymyksiä ja keskustellaan niistä. Tänä vuonna teemoina ovat kirkon ydintehtävä, nuorten mielenterveysongelmat, tasa-arvon esteiden purkaminen, kirkkojen ja seurakuntien yhteistyö sekä ilmastotoivo. Lisäksi pidetään kaikille yhteinen työpaja nuorten vaikuttajaryhmistä seurakunnissa.

Työpajoihin tulee ilmoittautua etukäteen ma 23.3. mennessä oheisella LOMAKKEELLA. 

Työpajojen esittelyt alla.

 

PAJA 1:
Ytimessä

Mikä on kirkon ydintehtävä?
Miten tehtävää pitää toteuttaa?
Tule ja kerro.

PAJA 2:
Että olisimme yhtä

Jeesus rukoili kerran, että me kaikki olisimme yhtä hänessä. Hänen jälkeensä kristinusko on jakautunut erilaisiin suuntauksiin. Mitkä asiat edelleen yhdistävät erilaisia kristittyjä? Miten voimme toimia yhteistyössä?

 

PAJA 3:
Valot pimeyksien reunoilla

Melkein joka neljäs nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia.
Mikä mättää? Miten tukea ja auttaa?
Miten nuorten osaaminen voisi näkyä diakoniatyössä? 

 

PAJA 4:
Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset

yksilöt yhdessä

Tilat, toimintatavat sekä asenteet voivat edistää tai estää tasa-arvon ja toteutumista seurakunnissa. Pajassa tunnistetaan ja puretaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden esteitä. Etsitään yhdessä konkreettisia tapoja edistää suvaitsevaisuutta.

 

PAJA 5:
Toivo!

Tervetuloa tutkimaan kirkon, Lähetysseuran ja oman itsesi panosta ilmastonmuutosta ehkäisevään työhön. Pajassa keskustellaan ja opitaan, sekä ratkaistaan ongelmia lähetystyökohteissa. 

Seminaarin järjestävät Nuorten vaikuttamisryhmä NAVI, Kirkon Kasvatus ja perheasiat sekä Nuori kirkko ry.

Lisätietoa seminaarista:

Projektityöntekijä
Helmi Saksholm
Nuori kirkko ry
kirkko2030@nuorikirkko.fi
puh. 044 5446010

TAI

Tarja Liljendahl
Nuorisosihteeri
Nuori kirkko ry
tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi
puh.0400 279376

Sirpa Syrjä
Asiantuntija, nuorisotyö
Kirkon kasvatus ja perheasiat
sirpa.syrja@evl.fi
puh. 050 4132867

Kirkko 2030 sosiaalisessa mediassa:

Nuori kirkko vakuuttaa tulevaisuusseminaariin osallistuvat nuoret tapaturmien osalta. Vakuutus on voimassa tapahtuman keston lisäksi tulo- ja menomatkoilla.

Tapahtumaan osallistuvien nuorten tulee täyttää järjestäjille osallistujakortti sekä kuvauslupa. Osallistujakortti sekä kuvauslupa lähetetään nuorille sähköpostitse sekä postitse. Löydät ne myös täältä:
Kuvaus-ja julkaisulupa (pdf) 
Osallistujakortti (pdf)

Tapahtumasta tehdään turvallisuusasiakirja. Seurakunta voi halutessaan tehdä tapahtumasta oman turvallisuusasiakirjansa ohessa olevan asiakirjan pohjalta. Turvallisuusasiakirjapohja (word)

NUORTEN PALAUTTEITA SEMINAAREISTA

Ymmärsin paremmin miten kirkko toimii ja ketkä siellä vaikuttavat ja millä keinoin. Ymmärsin myös miten suuri vaikutus nuorilla voi olla kirkon asioihin, jos puhalletaan yhteen hiileen.

Mahtava tapahtuma… kotiin vietäväksi jäi hyviä mielipiteitä ja uusia näkökulmia asioihin… tykkäsin kovasti seminaarin sisällöstä.

Tulin entistä varmemmaksi nuorten vaikuttamistavoista, sain uutta ”taisteluhenkeä” lähteä ajamaan oman alueeni nuorten asioita!

Sain paljon uusia ideoita päivän aikana, tukea ja kannustusta vaikuttamistyöhön omassa seurakunnassani. Oli mukava kuulla myös siitä, minkälaisia asioita muissa seurakunnissa pidetään tärkeinä. Koin osallistumiseni ja seminaarin tärkeiksi, vahvistaa ja parantaa nuorten asemaa seurakunnissa, ja etenkin aktivoi meitä osallistumaan ja järjestämään toimintaa.

Oli hienoa huomata kuinka Suomessa on paljon nuoria, joita myös kiinnostaa nuorten kirkon tulevaisuus. Sain paljon vinkkejä siitä, miten voin vaikuttaa seurakunnassani. Keskustelut pienryhmissä olivat myös erittäin antoisia.

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin oman seurakunnan toiminnassa kannustaa vuoden 2017 seminaarin jatkotehtävä:

SEMINAARISTA TUOTETTU JATKOTEHTÄVÄ

Jatkotehtävän avulla seminaarissa nousseet kehittämisajatukset tuodaan oman seurakunnan nuorten ja luottamushenkilöiden yhteiseen pohdintaan.

Voit ladata vuoden 2017 seminaarin jatkotehtävän itsellesi tästä.

Päätöstilaisuuden live-stream:

Kirkko 2025 -seminaaripäivän päätöstilaisuus on katsottavissa alla (00.10.35 alkaen).
Nuoret pohtivat ja keskustelivat kirkon tulevaisuudesta yhdessä piispa Tapio Luoman sekä kirkkolliskokousedustajien Ulla Ruusukallion ja Pekka Kososen kanssa. Videon kuvasi ja taltioi Ristimediat.

(Työpajojen tarkemmat kohdat löydät alta esittelyjen yhteydessä. Piispan loppupuheenvuoro ja siunaus: 01.29.08.)

Kirkko2025 -seminaarin päätöstilaisuus:

SEMINAARIN TYÖPAJAT 2017:

Seminaaripäivässä jakauduttiin neljään pienempään ryhmään työskentelemään ajankohtaisten aiheiden parissa:

Kenelle kirkon ovet aukeavat?
(video kohdasta 00.14.00)
Miten kaikki tuntisivat olevansa tervetulleita kirkkoon? Muuttuuko kirkko jäsentensä mukana? Millaista toimintaa kirkon tulisi tarjota jäsenilleen? Kokeeko tilaisuudessa oleva olevansa tervetullut? Jos kirkon ovet olisivat oikeasti auki, kuka löytäisi sinne?

Kirkko osa muuta yhteiskuntaa
(video kohdasta: 00.28.31)
Kirkko toimii väistämättä kiinteänä osana yhteiskuntaa. Mutta millä tavoin kristillinen vakaumus vaikuttaa toimintaamme yhteiskunnassa? Miten voimme elää elämäämme kristittyinä nyky-yhteiskunnassa? Miten kirkon tulisi toimia suhteessa muihin yhteiskunnan toimijoihin? Tule löytämään vastauksia näihin ja moneen muuhun kysymykseen! Näytetään, etteivät kirkon jäsenet elä omassa kuplassaan, vaan ovat aktiivisia kansalaisia.

Me ollaan tulevaisuuden kirkko!
(video kohdasta: 00.42.06)
Mihin sinä haluat vaikuttaa? Miten ja missä nuoret voivat vaikuttaa? Miten seurakuntiin ja koko kirkkoon saadaan nuorille vaikuttamispaikkoja? Miten nuoriin suhtaudutaan vaikuttajina? Tule, kuullaan kokemuksia ja muodostetaan oma toimintasuunnitelma!

Kirkkomme – kirkkommeko?
(video kohdasta: 00.56.42)

Miltä kirkko näyttää ulospäin? Nähdäänkö kirkko vanhana ja kulahtaneena vai uudistuskykyisenä ja ketteränä? Kuka kirkon brändin muokkaa – kuka käyttää kirkon ääntä? Mitä sinä haluaisit kertoa kirkosta?  Mitä sinä kirkossa arvostat? Kirkko ja medianäkyvyys ovat merkittäviä asioita, mutta mihin suuntaan niitä tulisi kehittää?

Täältä löydät julkaisuvapaita kuvia vuoden 2017 Nuorten tulevaisuusseminaarista.

Kuvaaja: Juha Kinanen

Kevään 2016 tulevaisuusseminaari järjestettiin Tampereella lauantaina 14.5.2016 Yhden hinnalla  –tapahtuman yhteydessä.

Seminaarissa nuoret visioivat kirkon tulevaisuutta työpajoissa viidessä ryhmässä, joiden teemat olivat kirkon jäsenyys, kirkko auttaa, kaikkien kirkko, kirkko tässä ajasssa sekä kirkko rauhoittumispaikkana. Työpajojen ohjaajina toimivat NAVI-ryhmän jäsenet.

Nuorten kanssa keskustelemassa olivat Tampereen piispa Matti Repo, kirkoliskokousedustajat Marjaana Toiviainen, Katri Korolainen ja Aulikki Mäkinen sekä kirkon tulevaisuuskomitean sihteeri Juha Meriläinen.

Katso alla oleva seminaarin koostevideo:

Katso video seminaarin purkukeskustelusta:

 

KUVIASEMINAARIPÄIVÄN OHJELMA 14.5.

Seurakuntien talo, 2. krs (Näsinlinnankatu 26)
9.00 Ilmoittautuminen
10.00 Seminaarin avaus ja liikkuva aamuhartaus
10.45-14.00 Työpajatyöskentelyä (työskentelyn välissä lounastauko)
Kukin nuori osallistuu yhteen työpajaan:

1) Kirkon jäsenyys
2) Kirkko auttaa
3) Kaikkien kirkko
4) Kirkko tässä ajassa
5) Kirkko hiljentymispaikkana

14.00  Työpajatyöskentelyn purku, keskustelua
paikalla Tampereen piispa Matti Repo, kirkolliskokousedustajia ja kirkon tulevaisuuskomitean edustajia (Marjaana Toiviainen, Katri Korolainen, Aulikki Mäkinen, Juha Meriläinen)

15.30 Seminaarin päätös, Kirkko 2025 -tulevaisuusseminaarin työryhmän edustajien valinta

 


 

JATKOTEHTÄVÄ 2016

Vuoden 2016 Nuorten tulevaisuusseminaari on ohi, mutta prosessi jatkuu yhä jatkotehtävän muodossa.

Jatkotehtävän avulla seminaarissa nousseet kehittämisajatukset tuodaan oman seurakunnan nuorten ja luottamushenkilöiden yhteiseen pohdintaan. Voitte toteuttaa jatkotehtävän vapaassa tahdissa, mutta paras toteutusajankohta on syksyllä.
Tämän vuoden jatkotehtävässä halutaan yhdessä nuorten kanssa perehtyä siihen, miten asioihin voi omassa kotiseurakunnassa vaikuttaa.

Jatkotehtävän voi toteuttaa laajempana (kahden illan) tai lyhyempänä (yhden illan) versiona. Laajemman jatkotehtävän ensimmäinen osa tehdään seurakunnan nuorten ja työntekijöiden kesken. Tehtävän toiseen osaan kutsutaan seurakunnan luottamushenkilöitä mukaan. Lyhyempi tehtävä tehdään yhdessä illassa ja iltaan kutsutaan seurakunnan luottamushenkilöt heti mukaan.

Seminaaria edelsi myös sen aihepiireihin liittyvä ennakkotyöskentely, jonka ohjeistus ja materiaalit sopivat nuorteniltakäyttöön myös itsenäisesti.

 NUOREN VAIKUTTAMISPOLKU -JULISTE

Tehtävän helpottamiseksi NAVI-ryhmä on suunitellut julisteen seurakuntanuoren vaikuttamispolusta. Voitte tulostaa julisteen itse tai pyytää NAVI-ryhmää lähettämään julisteen teille postitse (navi(at)nuortenkeskus.fi). Kaikki seminaariin osallistuneet nuoret saivat julisteen mukaansa seminaarissa.

KIRKKO 2020 -SEMINAARIEN HISTORIA

Kirkko 2020 on nuorten tulevaisuusseminaari, joka on järjestetty viisi kertaa Kirkon Nuorisopäivien yhteydessä. Ennen vuotta 2012 seminaarin nimi oli Kirkko 2015. Tapahtuman tavoitteena on antaa nuorille tilaisuus pohtia yhdessä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kirkossa sekä visioida kirkon tulevaisuutta.Vuoden 2012 seminaaria seurasi myös nuorten toiveesta järjestetty jatkoseminaari.

Seminaarin teemoja ovat olleet kirkon tulevaisuus, nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen seurakunnissa ja koko kirkossa, monikulttuurisuus sekä seurakuntavaalit. Edustajat ovat valmistautuneet seminaariin tekemällä ennakkotehtäviä, jotka liittyvät seminaarin aiheeseen. Ennakkotehtävien pohjalta keskustelua ja työskentelyä on jatkettu seminaarissa. Seminaaripäivänä työskentelymenetelminä on käytetty muun muassa erilaisia ryhmätöitä, keskustelua, asiantuntuja-alustuksia, äänestämistä sekä paneelikeskustelua.

Seminaarissa työskentelyn tulokset on lopuksi koottu yhteen. Näitä tuotoksia on pyritty hyödyntämään seurakunnissa ja koko kirkon tasolla. Tuotoksia on julkaistu joka vuosi myös Nuorten Keskuksen verkkosivuilla. Seminaarilaisia on rohkaistu edistämään asioita omassa seurakunnassa esimerkiksi kertomalla seminaarista seurakunnan päättäjille.

2015 TAMPERE
Seitsemäs Kirkko 2020 -seminaari  järjestettiin Tampereella 16.5.2015 klo 10-16, Kalevan kirkolla os. Liisanpuisto 1, Yhden Hinnalla -tapahtuman yhteydessä.  Seminaaripäivän aikana nuoret visioivat kirkon tulevaisuutta ja keskustelevat siitä piispa Seppo Häkkisen ja nuorten kirkolliskokousedustajien kanssa. Seminaariin nuoret valmistautuvat yhdessä paikallisseurakunnan toisten nuorten kanssa annetun ennakkomateriaalin avulla.

Alla olevasta seminaarin päätöstilaisuuden tallenteessa näet parhaat palat päivän työskentelyistä!

 

2014 TAMPERE

Vuoden 2014 seminaarissa pohdittiin erityisesti kirkon arvoja, imagoa, toimintaa verkossa, hengellisyyttä sekä ihmisläheisyyttä. Työskentelyn teemat ja työskentelytavat nousivat nuorilta itseltään. Nuoret pitivät erityisen tärkeänä sitä, että seurakuntien päätöksenteko olisi avointa ja sitä, että seurakunnassa olisi runsaasti toimintaa nuorilta nuorille. Konkreettisina malleina voivat toimia esimerkiksi isosikäisten toisilleen pitämät raamattupiirit, yli seurakuntarajojen ulottuvat nuorten omat viestintätavat, esimerkiksi whatsapp-ryhmät, sekä messut, joissa myös nuorille tarjotaan heidän omaan elämänpiiriinsä liittyviä vastuutehtäviä.

3.5.2014 järjestetyssä seminaarissa olivat läsnä kirkolliskokousedustajat Katri Korolainen ja Janne Kaisanlahti sekä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Vierailijoiden välityksellä seminaarissa nousseet ajatukset kulkevat myös suorinta tietä kirkon päätöksentekijöille. Seminaarin aikana kuvattiin myös video, jonka tarkoituksena on välittää nuorten seminaariryhmien ajatuksia laajemman yleisön tietoisuuteen sekä informoida seurakuntien päättäjiä ja muita toimijoita siitä, että nuorilla todella on ideoita ja halua toteuttaa niitä.

 

TAMPERE 2012
Seminaarin työskentelyjen aiheet muodostettiin nuorten tekemien ennakkotehtävien pohjalta. Näin myös seminaarin aihepiirit pysyivät nuorten vaikutuspiirissä. Seminaari sai jatkoa syksyllä 2012 järjestetystä jatkoseminaarista. Näiden kahden seminaarin hedelmänä voidaan pitää muun muassa isospankki-idean lanseeraamista. Seminaarin ajatuksiin voi tutustua lisää seminaarin ideapankista. Myös syksyllä 2012 järjestetty jatkoseminaari kokosi vastaavan ideapankin. Piispa Matti Revon ja nuorten kirkolliskokousedustajien, Katri Korolaisen ja Janne Kaisanlahden osallistuminen kevään 2012 seminaariin toi myös osaltaan lisää kaikupohjaa nuorten työskentelyissä syntyneille ajatuksille.

2010 HEINOLA
Seminaarissa nuoret ottivat seurakuntavaalit 2010 haltuunsa. Seminaarissa nuorten ajatuksista koottiin kannanotto, joka luovutettiin Mikkelin piispalle. Kannanotosta tehtiin myös lehdistötiedote. Kannanotolla nuoret haastoivat kaikki seurakuntien päättäjät ja jäsenet toteuttamaan seurakuntavaalit, joissa nuoria kuullaan ja joissa monipuolinen ja avoin kirkko voisi tulla todeksi.

2008 KERAVA
Seminaarin aiheina olivat nuorten vaikutusmahdollisuudet seurakunnassa sekä monikulttuurisuus. Seminaarin jälkeen nuorten tuotokset olivat nähtävillä Nuorten Keskuksen kotisivuilla. Seminaarin saavutuksista tiedotettiin seurakuntia sekä eri yhteistyötahoja. Keravan nuorten mediapaja tallensi päivän tapahtumat DVD:lle, jota jaettiin myöhemmin seurakunnille.


2006 RAUMA

Seminaarityöskentelyn tulokset koottiin ideapankiksi Nuorten Keskuksen verkkosivuille. Ideapankin tavoitteena on toimia virikkeenä seurakuntien toimintaa suunnitteleville työntekijöille, jotta nuorten mielipiteet ja toivomukset tulisivat entistä paremmin huomioiduksi. Seminaariin osallistuneiden nuorten tehtäväksi annettiin viedä tieto ideapankista omien seurakuntiensa työntekijöille ja päättäjille. Nuorten Keskus tiedotti aiheesta medialle sekä seminaariin osallistuneiden seurakuntien yhteyshenkilöille. Muun muassa vuoden 2006 seminaari on osoitus siitä, että Kirkko 2015 -seminaarilla on ollut merkitystä. Vuoden 2006 seminaarilaisten kannanotto vaikutti osaltaan siihen, että seurakuntavaalien äänestysikäraja päätettiin laskea 16 vuoteen.

2004 KAJAANI
Vuonna 2004 seminaarin päätteeksi päivän keskustelujen tärkeimmät kohdat tiivistettiin kahdentoista kohdaksi julkilausumaksi. Julkilausuma luovutettiin piispa Wille Riekkiselle ja kirkkoneuvos Seppo Häkkiselle. Julkilausuma esiteltiin myös kirkolliskokouksessa ja lähetettiin kaikkiin seurakuntiin.

VALMISTAUTUMINEN SEMINAARIIN

Toivomme teidän valmistautuvan seminaariin kaikkien seurakunnan nuorten kanssa.

Ennakkotehtävä toivotaan tehtävän myös siinä tapauksessa, ettei seurakunnastanne pääse nuoria osallistumaan seminaariin. Näin heidänkin äänensä tulee kuitenkin kuulluksi.

Ladatkaa ja tulostakaa alla oleva “Otetaan nuoret mukaan – materiaali nuortentoimintaan seurakuntavaaleista ja vaikuttamisesta” ja toteuttakaa materiaalista haluamanne osa. Materiaali koostuu neljästä osasta: raamis, kilpailu, toiminnallinen materiaali ja keskustelumateriaali. Ajallisesti kukin osuus kestää n. 30 minuuttia. Voitte käyttää osia erikseen tai yhdistellen ja muokaten pakettia omalle ryhmällenne sopivaksi. Voitte myös pyytää seurakuntasi nuoria aikuisia tai nuoria luottamushenkilöitä avuksi materiaalin toteutukseen.

Voitte ladata myös tulostettavan ennakkotehtävän ohjeen tästä.

Lämmittelytehtävänä voitte käyttää seurakuntavaalien tietovisaa, joka löytyy sekä nettiversiona että tulostettavassa muodossa täältä.

Tehtyänne ennakkotehtävän, vastatkaa muutamaan kysymykseen täällä.

LADATTAVA MATERIAALI NUORTEN TOIMINTAAN

Otetaan nuoret mukaan