Kirkon vasu

Kirkon vasu

Vasu kirkossa edistää lapsen osallisuutta seurakuntalaisuuden näkökulmasta huomioiden lapsen iän ja kehitystason. Lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kasvun ja kehityksen tukeminen ovat keskeistä seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Tilan antaminen lapsen kristilliseen kasvuun ja yhteinen hengellinen ja arvoihin liittyvä pohdinta lasta kunnioittavalla tavalla ovat kirkon varhaiskasvatuksen erityispiirteitä.

Vasu kirkossa luo suuntaviivat seurakuntien varhaiskasvatukselle ja sen merkitykselle varhaiskasvatuksen kentässä. Vasu kirkossa pohjautuu samoihin pedagogisiin linjauksiin valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa.

X