Kirkon vasu

KIRKON VASU

Vasu kirkossa edistää lapsen osallisuutta seurakuntalaisuuden näkökulmasta huomioiden lapsen iän ja kehitystason. Lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kasvun ja kehityksen tukeminen ovat keskeistä seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Tilan antaminen lapsen kristilliseen kasvuun ja yhteinen hengellinen ja arvoihin liittyvä pohdinta lasta kunnioittavalla tavalla ovat kirkon varhaiskasvatuksen erityispiirteitä.

Vasu kirkossa luo suuntaviivat seurakuntien varhaiskasvatukselle ja sen merkitykselle varhaiskasvatuksen kentässä. Vasu kirkossa pohjautuu samoihin pedagogisiin linjauksiin valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa.

VASU 2017

Uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.8.2017.  Uusi vasu tarjoaa varhaiskasvattajille mahdollisuuden kehittää lapsen osallisuutta ja varhaiskasvatuksen rakenteita.

Vasu 2017 vahvistaa myös seurakunnan ja yhteiskunnan varhaiskasvatuksen yhteistyön mahdollisuuksia. Se korostaa lapsen ja perheen osallisuutta sekä oppimisen kokonaisvaltaisuutta ja tarjoaa suuntaviivoja seurakuntien varhaiskasvatuksen tueksi. Nuori kirkko tukee toiminnallaan varhaiskasvatussuunnitelman eri tasojen välistä puhetta.

Ohje varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa

 Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirja ja kehittämissuunnitelma

Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma -esite