Ajankohtaista

Kiusaamiseen tulisi puuttua jo varhaiskasvatuksen ryhmissä: PIKI-toimintamalli pyrkii kiusaamisen nollatoleranssiin

Koulujen alkaminen herättää aina keskustelua kiusaamisesta. Kiusaamista ei tapahdu kuitenkaan pelkästään kouluikäisten joukossa, vaan sitä havaitaan myös varhaiskasvatuksen ryhmissä. Varhaiskasvatuksen ryhmissä tapahtuvaan kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää, sillä kiusaamisella on havaittu olevan pitkäaikaisiakin seurauksia lapsille ja nuorille.

Yle haastatteli 21.8.2017 PIKI-toimintamallin tekemiseen osallistunutta Kasvatustieteiden tohtoria Laura Repoa aiheesta:

“Päiväkoti-ikäisten arkeen kuuluvat luonnollisesti kiistat ja nahistelu. Niiden selvittely opettaa ristiriitojen ratkaisutaitoja lapsille”, Repo sanoo. “Joukosta poissulkeminen on se, mihin kiusaaminen johtaa. Se on erittäin vahingollista lapsen kehitykselle”, Repo selventää.

Artikkelissa nostetaan esiin myös huoli jatkuvuudesta:

“Tutkimusten mukaan työpaikkakiusaajat ovat kiusanneet luokkatoveritaan jo koulussa ja sitä ennen jopa päiväkodissa. Kun kiusaamiseen puututaan mahdollisimman varhain, ilmiötä saadaan vähennettyä helpoiten ja tehokkaimmin.”

Lue koko uutinen Ylen nettisivuilta.

 

Mikä PIKI?

Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyhanke (PIKI) pyrkii kiusaamisessa nollatoleranssiin. Tämän tukena on uusi toimintamalli, jolla tunnistetaan ja ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatusryhmissä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

Toimintamallin toteutuksen apuna ovat lasten kuvakirja, kasvattajille ja kotiväelle suunnattu yhteinen opas sekä vanhempien verkkomateriaali. Hanke tarjoaa myös koulutusta varhaiskasvattajille.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja Tiina Haapsalo
Nuori kirkko ry
tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi

Lue lisää PIKI-hankkeesta: http://www.pikitoimintamalli.fi/

 

X