Kouluikäiset

Kouluikäiset

Kouluikäisiä lapsia ja heidän nuoria ohjaajiaan palvelemme vahvalla alueellisella työnäyllä. Kerhonohjaajapäivät, kevätretket, tapahtumat ja kesän hiippakunnalliset kesäleirit kokoavat eri alueiden tytöt ja pojat elämään täysillä, kokemaan armon osallisuutta ja kasvamaan yhdessä.

Osallisuuden vahvistaminen, ulkopuolisuuden ehkäisy, toiminnallisuus, liikunnallisuus, ympäristökasvatus sekä monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa ovat toimintamme keskiössä.

Tyttöjen ja poikien parissa työskenteleville on tarjolla monipuolista koulutusta aina ”Tarinat työvälineenä” -koulutuksesta  ”Martin matkassa -luontoretriittiin”.

X