KOULUIKÄISET

Kouluikäisiä lapsia ja heidän nuoria ohjaajiaan palvelemme vahvalla alueellisella työnäyllä. Kerhonohjaajapäivät, kevätretket, tapahtumat ja kesän hiippakunnalliset kesäleirit kokoavat eri alueiden lapset elämään täysillä, kokemaan armon osallisuutta ja kasvamaan yhdessä.

Osallisuuden vahvistaminen, ulkopuolisuuden ehkäisy, toiminnallisuus, liikunnallisuus, ympäristökasvatus sekä monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa ovat toimintamme keskiössä.